HTML canvas med Paper.js


fredag 9. mai 2014 JavaScript

I dag har jeg eksperimentert litt med Paper.js, et open source biblotek for vektorgrafikk som bruker HTML5 Canvas. I forhold til processing.js (som jeg har prøvd tidligere) så tilbyr Paper.js et mere objektorientert API, og det virker som om det er enklere å lage ting hvor du har elementer som interakterer med hverandre og brukeren.

En av tingene jeg gjorde i dag var å implementere Conway's Game of Life (noe jeg også har gjort før). Og her er det:

Ta en titt på kilden til denne siden om du vil se hva som skulle til for å lage dette.


comments powered by Disqus