Labyrint-algoritmer


mandag 11. februar 2019 Go Bøker

Jeg fortsetter å lese Mazes for Programmers og å leke meg med labyrinter. Om dette kommer som en stor overraskelse så vil du kanskje lese min forrige blogpost først: Generere labyrinter (i Go).

Colorized Maze

Siden forrige gang har jeg gjort en hel del; jeg har laget et prosjekt rundt koden min, og du finner det på github.com/tormaroe/maze. Mazes for Programmers har vært akkurat så gøy og så lærerikt som jeg hadde håpet, og har gitt meg en flott anledning til å praktisere Go-programmering.

Og om du har Go på maskinen din kan du enkelt laste ned, bygge og installere programmet mitt med denne kommandoen:

$ go get github.com/tormaroe/maze

Etter dette skal du kunne kjøre maze. Nå kan du for eksempel skrive ut en random labyrint i terminalen ved å kjøre følgende kommando:

$ maze ascii sidewinder --height 10 --width 20 --random

For å genere en labyrint i PNG format med fine farger kan du gjøre noe sånt som dette:

$ maze png huntandkill --seed 42 -cv -o mymaze.png

Kjør maze --help for mer info om valgmulighetene.

I resten av denne blogposten presenterer jeg de ulike algoritmene som programmet mitt implementerer for å generere labyrinter. Fargeleggingen, og det å finne den lengste stien i labyrinten, er basert på Dijkstra's algoritme, som vi bruker til å kalkulere distansen fra et punkt til alle andre punkt. Forskjellen i fargetone i de fargede labyrint-bildene viser hvor langt to punkt er fra hverandre, og det avslører strukturen i labyrintene på en interessant måte.

Binary Tree

Binary Tree

Boken beskriver binary tree som den enkleste algoritmen for å generere en labyrint. Som du kan se gir den labyrinter som tydelig tenderer mot korridorer i en bestemt retning, og i tillegg får man alltid en lang korridor på to av sidene. På den andre siden har algoritmen lineær kjøretid - man trenger bare loope over alle cellene én gang.

Her er implementasjonen min i Go:

func (g *Grid) BinaryTreeMaze() {
 g.eachCell(func(c *Cell) {
  neighbors := make([]*Cell, 0, 2)
  if c.north != nil {
   neighbors = append(neighbors, c.north)
  }
  if c.east != nil {
   neighbors = append(neighbors, c.east)
  }
  if len(neighbors) > 0 {
   index := rand.Intn(len(neighbors))
   neighbor := neighbors[index]
   c.link(neighbor)
  }
 })
}

Sidewinder

Sidewinder

Sidewinder er egentlig like enkel som binary tree, bare at den er mer random i én retning. Resultatet ser du er at vi står igjen med én lang korridor i stedet for to, og at tendensen til hvor korridorene går har endret seg.

Her følger min implementasjon:

func (g *Grid) SidewinderMaze() {
 g.eachRow(func(row []*Cell) {
  run := make([]*Cell, 0, len(row))

  for _, c := range row {
   run = append(run, c)
   atEastBound := c.east == nil
   atNorthBound := c.north == nil
   shouldClose := atEastBound || (!atNorthBound && coinflip())

   if shouldClose {
    member := sample(run)
    if member.north != nil {
     member.link(member.north)
    }
    run = make([]*Cell, 0, len(row))
   } else {
    c.link(c.east)
   }
  }
 })
}

Aldous-Broder

Aldous-Broder

Aldous-Broder, oppkalt etter David Aldous og Andrei Broder som kom opp med den hver for seg, gir en labyrint helt uten slike tendenser som vi har sett i de to firrige algoritmene. Algoritmen gir en gjevn fordeling av tilfeldighet.

Aldous-Broder har derimot en helt annen kjøretid. Den "beveger seg" tilfeldig gjennom griddet og forsøker å finne passasjer å åpne. Etterhvert blir det vanskeligere og vanskeligere, og i teorien er det ikke sikkert den vil klare å gjøre seg ferdig i det hele tatt. I praksis derimot opplever jeg at jeg kan generere svære labyrinter med min Go-implementasjon på null-komma-swish.

func (g *Grid) AldousBroderMaze() {
 cell := g.randomCell()
 unvisited := g.size() - 1

 for unvisited > 0 {
  neighbor := sample(cell.neighbors())

  if len(neighbor.links) == 0 {
   cell.link(neighbor)
   unvisited--
  }

  cell = neighbor
 }
}

Jeg hopper over en algoritme fra boken som kalles Wilson's algoritme. Den gir det samme resultatet som Aldous-Broder, men der hvor sistnevnte bruker relativt sett lang tid å avslutte så bruker Wilson's lang tid på å komme i gang. En interessant ting man kan forsøke om man vil eksperimentere litt er å kombinere de to algoritmene; starte med Aldous-Broder og avslutte med Wilson's.

Hunt-and-kill

Hunt-and-kill

Til slutt har jeg implementert en algoritme labyrint-boken kaller Hunt-and-kill. Den gir ikke en så gjevn distribusjon av tilfeldighet som Aldous-Broder. Derimot tenderer den til å gi lengre korridorer og færre blindveier. Det betyr også at den lengste stien typisk er lengre i Hunt-and-kill-labyrinter.

De lengste stiene i labyrintene over er i snitt 110 celler lange, mens for eksempel Aldous-Broder hadde et snitt på 84.

Her er min implementasjon av Hunt-and-kill:

func (g *Grid) HuntAndKillMaze() {
 current := g.randomCell()

 for current != nil {
  unvisitedNeighbors := filter(current.neighbors(), func(c *Cell) bool {
   return len(c.links) == 0
  })

  if len(unvisitedNeighbors) > 0 {
   neighbor := sample(unvisitedNeighbors)
   current.link(neighbor)
   current = neighbor
  } else {
   current = nil

   g.eachCell(func(c *Cell) {
    visitedNeighbors := filter(c.neighbors(), func(n *Cell) bool {
     return len(n.links) > 0
    })
    if len(c.links) == 0 && len(visitedNeighbors) > 0 {
     current = c
     neighbor := sample(visitedNeighbors)
     current.link(neighbor)
    }
   })
  }
 }
}

comments powered by Disqus