En god teamplayer


tirsdag 4. juni 2013 Softskills Team

I jobbintervjuer sier de fleste at de er en teamplayer (alltid etterfulgt av at de også kan jobbe selvstendig). Men hva er en teamplayer? Hva er viktig for godt samarbeid? I denne blogposten vil jeg snakke litt om akkurat det.

En av modellene som har vært sentral i leder- og coachingkurset jeg har gått på kalles Joharis vindu. Modellen ble utviklet på 50-tallet av psykologene Joseph Luft og Harrington Ingham, og handler om åpenhet i mellommenneskelig kommunikasjon.

Vinduet består av fire ruter eller felt, og når jeg tegner det ser det slik ut:

joharis_vindu

Det åpne feltet

Det åpne feltet representerer det ved deg selv som du selv vet om og som andre også ser. En åpen og ærlig person har et stort åpent felt.

For å få best mulig samarbeid og effektivitet i grupper og organisasjoner er dette viktig. Er det åpne feltet stort vil sjansen for misforståelser og feiltolkninger være mindre

Det skjulte feltet

Det skjulte feltet representerer ting du vet om deg selv, men som du ikke deler med andre. Alle har ting de ikke deler med noen. Å bli kjent med mennesker er å åpne det skjulte feltet for hverandre. Jo mer man vet om en person, jo mer kan man stole på ham eller henne. Dette er spesielt viktig i starten når man danner et team, og er poenget med typiske teambuilding-aktiviteter.

Å ta en fest sammen hjelper også på :)

Det blinde feltet

I det blinde feltet finner vi ting som andre kan se, men som er skjult for deg selv – ting om deg selv som du mangler innsikt i. Du tror kanskje ikke det er så mye der, men det lover jeg deg at det er!

For å åpne det blinde feltet må man lytte. Og det aller beste verktøyet for å flytte seg fra blindt til åpent felt er feedback. Når noen gir deg feedback forteller de deg hvordan de oppfatter deg, hvordan du påvirker dem. Dette er ting du ikke enkelt kan finne ut av på egenhånd, og du må ta imot tilbakemeldingen og reflektere over den.

Og det kan være svært vanskelig og smertefullt. Det er lett å gå i forsvar når man får høre noe om seg selv som man ikke visste, og som gjør at man må justere sitt selvbilde. Men det kan også være helt nødvendig for at et team skal fungere optimalt.

Samtidig vil den som gir feedback'en åpne sitt skjulte vindu når han deler sine tanker om deg.

Det ukjente feltet

Det finnes sider ved deg selv som hverken du eller andre har innsyn i. Hvorfor tar du alle de valgene du gjør? Hva er det egentlig som gjør at du blir så irritert på sjefen din?

Dette feltet er større enn du tror - det ligger mye spennende her, og et stort potensiale i å åpne det. Det vil gi deg selvinnsikt som kan øke din livskvalitet, og gir deg mer du kan dele med andre for å øke tilhørigheten og bedre samarbeidet.

I 1-til-1 coaching jobber vi med å åpne både det blinde og det ukjente feltet. Gjennom å få hjelp til dyp refleksjon vil man kunne oppdage mer om hva som er viktig for en, og hvorfor man gjør det man gjør – eller ikke gjør det man ikke gjør.

I teamcoaching får man i tillegg større innblikk i det skjulte feltet hos hverandre gjennom at coachen øker kvaliteten på kommunikasjonen.

Så hva er en teamplayer?

En god teamplayer kan ha mange egenskaper – han bør være lojal, er med på å dra lasset, og gjennomfører det teamet har bestemt seg for. Han følger de reglene som eksisterer i teamet, og han bidrar med sin kompetanse.

Men for at et team skal fungere bedre enn en samling enkeltindivider må kommunikasjonen være god, og det er her Joharis vindu kommer inn...

En teamplayer åpner sitt skjulte vindu: Han skaper sosialt samhold gjennom å dele av seg selv. Han er ærlig med ting som har betydning for teamet, og holder ikke tilbake sine egne meninger og synspunkter når de kan gi teamet en verdi – selv når dette er vanskelig, og setter ham i en sårbar situasjon.

En teamplayer åpner sitt blinde vindu: Han lytter, er oppriktig interessert i hva de andre har å si, og stiller spørsmål. Han er villig til å ta imot feedback. Han ber om feedback!

En teamplayer ønsker å åpne sitt ukjente vindu: Han søker å forstå seg selv og teamet han er i. Hva er det egentlig som skjer når vi jobber bra sammen? Hva er det som gjør at stemningen av og til blir dårlig, uten at vi skjønner hvorfor? Gjennom å snakke i teamet om hvordan de fungerer sammen er han villig til å utforske og reflektere over de ukjente sidene hos seg selv og andre.


comments powered by Disqus