Motiverende ledelse


lørdag 4. mai 2013 Jobb Ledelse Team Coaching

Jeg har nevnt et par ganger at jeg siden i høst har gått på et ledertreningskurs. Da jeg startet på kurset het det Prestasjonscoaching, men underveis skiftet det navn til Motiverende Ledelse, som nok er et mere dekkende navn.

Nå nærmer det seg sertifisering og eksamen, og det er på tide å reflektere litt.

min_lederutvikling

Dette lederkurset har vært en opplevelse for livet! Jeg har lært utrolig mye – ikke bare om hvordan jeg kan lede mennesker og få frem det beste i dem, men også mye om meg selv. Illustrasjonen over viser at jeg føler jeg har tatt et solid byks oppover i forhold til mitt potensiale som leder. Men jeg har også fått en dypere innsikt i hvordan jeg kommuniserer med mennesker, og hvordan vi mennesker påvirker hverandre.

Om kurset

Kurset er et sammarbeid mellom Storform og Universitetet i Agder. Storform er et konsulentfirma som leverer tjenester innen leder- og organisasjonsutvikling.

Kurset er på 30 studiepoeng, og inkluderer en rekke samlinger, praktiske oppgaver og et teoretisk pensum på et par tusen sider. Det har også vært krevd at vi har brukt og trent på ferdighetene vi har lært mellom samlingene og i vår daglige jobb.

Å delta på dette kurset har vært krevende og svært utfordrende. På samlingene har jeg vært utenfor flytsonen min nesten hele tiden, og innimellom har jeg faktisk tenkt at "dette klarer jeg ikke, jeg vil hjem". For enkelte viste det seg faktisk å bli for mye. Men nå står jeg altså tilbake med en helt fantastisk opplevelse som har endret meg for alltid!

Om menneskene

Vi har tre instruktører fra Storform på kurset. De er alle dyktige, og er spesielt flinke til å utfordre oss. Men enda viktigere enn instruktørene er deltagerne...

De jeg går på kurs med er en gjeng fantastikse mennesker, alle med et oppriktig ønske om å lære å bli bedre og mere motiverende ledere. Alle er i en eller annen lederrolle i jobben sin, enten som daglig leder og/eller bedriftseier, mellomleder, HR-ansvarlig, prosjekt- eller teamleder.  Og sammen med disse menneskene har jeg fått levd ut teoriene og teknikkene i praksis, og fått kjent på hvordan det er å bygge et høytpresterende team.

Sjelden eller aldri har jeg fått være sammen med mennesker som gir så mye av seg selv!

Om innholdet

Kurset representerer en helhetlig leder- og utviklingsfilosofi som omhandler den menneskelige delen av ledelsesfaget. Det vi lærer er i bunn og grunn hvordan man henter ut potensialet hos sine medarbeidere. Vi arbeider ut fra et grunnleggende menneskesyn om at alle mennesker har kvaliteter og muligheter, og at det er vår oppgave som ledere å omforme disse potensialene til vilje og handling.

kurs_tema_tankekart

I tankekartet over mener jeg å ha fått med alle de viktigste områdene vi har jobbet med i kurset. Sentralt står coaching, som er en teknikk som kan brukes både 1-til-1 og i team. Formålet med å bruke coaching kan typisk være å skape indre motivasjon og læring, eller å hjelpe til med å skaffe oversikt og klarhet i vanskelige situasjoner. Vi har øvd mye på de ulike ferdighetene som inngår i coaching.

Videre har vi lært mye om emosjonell intelligens (EI). Gjennom kurset har jeg fått bedre innsikt i meg selv som leder, og også utviklet meg selv som menneske. Jeg har bli besvisst på mine sårbarheter og hva som skjer i meg når jeg blir stresset, utfordret eller på annen måte blir "satt ut". Og gjennom mye ærlig og konstruktiv feedback har jeg blitt mer bevisst på hvordan jeg fremstår for andre.

Denne selvinnsikten danner grunnlaget for også å forstå andre mennesker bedre. Gjennom dette kan jeg sørge for bedre kommunikasjon og bedre sammarbeid mellom mennesker, og jeg lærer hva som skal til for å gjøre andre gode.

Til sist har fakuset gått mer og mer over på team, og hvordan man skaper høy prestasjon og velfungerende team. Det skjer mye når mennesker skal sammarbeide, ting man som regel ikke er bevisst. Disse gruppedynamiske og psykologiske aspektene kan påvirkes, og team kan ledes på en sånn måte, at sammarbeidet går lettere, kreativiteten får blomstre, og motivasjonen er høy.

Konklusjon

Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å delta på dette kurset gjennom jobben. Det har vært tøft, og det er ikke over enda, men det har gitt meg overraskende mye positivt. Kurset har vært teori og praksis hånd i hånd, og jeg har nå en helt ny innsikt og et sett med ferdigheter som jeg mener allerede gjør meg til en bedre leder og et bedre menneske.

I tiden fremover vil jeg blogge mer om ledelse og temaene fra kurset – kanskje spesielt om team og gruppedynamikk. Jeg vil bruke bloggingen som et verktøy til å lære stoffet enda bedre, sette mine egne ord på det, og gjøre det til mitt eget. Jeg lærer alltid mye gjennom å forklare. Så håper jeg at når jeg skal sertifiseres om noen få uker, og eksamineres om en drøy måned, så har alt dette blitt en naturlig del av hvem jeg er.


comments powered by Disqus