Difference Engine og Analytical Engine


torsdag 9. mai 2013 Historie

Jeg har nettopp vært på ferie i London, og var da innom Science Museum. Der var det mye spennende for teknisk interesserte. Det jeg gledet meg mest til å se var maskinene til Charles Babbage, som forsøkte å lage datamaskiner i midten av 1800-tallet (jeg fortalte om Babbage i julekalenderen 2010).

Og den første maskinen jeg fant var Babbage sin Difference Engine nummer 1 fra 1832.

WP_000349

Dette er en komponent av verdens første automatiske kalkulatorer. Britiske myndigheter sponset Babbage med 17.000 pund over 10 år for å få laget Difference Engine, et beløp som tilsvarte konstruksjonen av to krigsskip på den tiden. Og maskinen ble aldri fullført.

WP_000350

Lene – min bedre halvdel - syntes ikke det var like imponerende som det jeg gjorde:

WP_000351

Etter fiaskoen med Difference Engine nummer 1 gikk Charles Babbage videre og designet en maskin han kalte the Analytical Engine. Denne ble heller aldri fullført, men hadde den det så hadde den vært verdens første datamaskin. Den skulle kunne programmeres med hullkort, hadde integrert minne, en aritmetisk logikkenhet og programflyt tilsvarende if-else og løkker.

WP_000358

Mellom 1847 og 1849 returnerte Charles Babbage til sin Difference Engine, og forsøkte å designet en forbedret Difference Engine nummer 2. Basert på kunnskap fra arbeidet med Analytical Engine kunne han konstruere en automatisk regnemaskin basert på mange færre komponenter og på kortere tid. Denne var også utstilt på Science Museum.

WP_000361

Men heller ikke denne maskinen ble fullført. Derimot var det en annen oppfinner – Per George Scheutz – som sammen bed sin bror studerte Babbage sitt design og lagde en fungerende Difference Engine. Maskinen var på størrelse med et piano, og ble demonstrert på World's Fair i Paris i 1855. Den ble så solgt til de Britiske myndighetene i 1959. Brødrene laget så en maskin til som de solgte til USA.

WP_000357

Følg med for flere billedserier fra London Science Museum...


comments powered by Disqus