En titt på kompilert F#


søndag 14. april 2013 F# Rekursjon CIL

Etter at jeg hadde målt ytelsen på litt F#-kode, og blitt overrasket over resultatene, oppfordret Einar W. Høst meg til å ta en titt på IL-koden. Jeg har nå sjekket den genererte koden ved hjelp av JustDecompile, og her viser jeg frem et par av de tingene jeg fant ut.

Har du ikke fått med deg disse ytelsesmålingene jeg gjorde så kan du først lese postene Litt F#-kode for å måle kjøretid og Sammenligne kjøretider mellom F# og C#.

Rekursjon

En av oppdagelsene jeg gjorde da jeg målte kjøretid var at den raskeste måten å løse Euler1-oppgaven i F# på var å bruke en rekursiv algoritme. Dette var like raskt som en enkel for-løkke i C# (men bare når jeg bygget i RELEASE-modus).

Den rekursive funksjonen jeg testet var:

let rec inner acc n =
  match n with
  | 1000001L -> acc
  | n when n % 3L = 0L -> inner (acc + n) (n + 1L)
  | n when n % 5L = 0L -> inner (acc + n) (n + 1L)
  | _         -> inner acc   (n + 1L)

I RELEASE-modus ble dette kompilert ned til en statisk metode. Dissassemblet til C# ser den slik ut:

internal static long inner@82(long acc, long n)
{
  while (n != 1000001L)
  {
    if (n % 3L != 0)
    {
      if (n % 5L != 0)
      {
        n = n + 1L;
        acc = acc;
      }
      else
      {
        n = n + 1L;
        acc = acc + n;
      }
    }
    else
    {
      n = n + 1L;
      acc = acc + n;
    }
  }
  return acc;
}

Den rekursive funksjonen er altså redusert/optimalisert til en enkel while-løkke. Da er det ikke spesielt overraskende at den var så rask.

Når den samme koden var kompilert i DEBUG-modus ble det laget en egen klasse for den rekursive funksjonen. Og funksjonskallet ble utført via en eller annen hjelpefunksjon. Algoritmen var blitt redusert til en while-løkke, men den opprettet en rekke temporære verdier som er optimalisert bort i RELEASE-versjonen.

Mutasjoner

Jeg målte en annen løsning på oppgaven som bruke en for-løkke og en muterbar variabel (en variabel som kan endre verdi). Dette så slik ut:

let mutable result = 0L
for i in 1L..1000000L do
  if i % 3L = 0L || i % 5L = 0L
  then result <- result + i

Denne algoritmen brukte mye lengre tid enn den rekursive løsningen. Men hvorfor? Er mutasjoner veldig tidkrevende i F#?

Igjen tok jeg en titt på koden som ble produsert, og oversatt til C# så den slik ut:

long i;
bool flag;
long result = 0L;
IEnumerable<long> nums = Operators.OperatorIntrinsics
                .RangeInt64(1L, 1L, 1000000L);
IEnumerator<long> enumerator = nums.GetEnumerator();
try
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    i = enumerator.Current;
    if (i % 3L != 0)
    {
      flag = i % 5L == 0L;
    }
    else
    {
      flag = true;
    }
    if (flag)
    {
      result = result + i;
    }
  }
}
finally
{
  IDisposable disposable = enumerator as IDisposable;
  if (disposable != null)
  {
    disposable.Dispose();
  }
}

Her ser vi at varibelen som muteres – result – er en helt vanlig long, og det er ingen spesiell kode knyttet til mutasjoner. Forskjellen mellom immutable og mutable er altså noe som finnes i F#, men som forsvinner når koden kompileres ned til IL-kode.

Det som tar det meste av tiden her må være RangeInt64 – sansynligvis det at vi må gjøre ett funksjonskall og en property-aksessering mot enumeratoren til rangen for hver iterasjon.


comments powered by Disqus