Sammenligne kjøretider mellom F# og C#


fredag 12. april 2013 C# F# Ytelse

Dette er en oppfølger til blogposten Litt F#-kode for å måle kjøretid, hvor jeg blant annet målte tiden på ulike løsninger på Euler1-problemet. Det kom som en stor overraskelse at den rekursive varianten var såpass mye raskere enn å bruke løkker og muterbare variabler.

Spørsmålet jeg da stod igjen med var hvor rask den rekursive F#-varianten var i forhold til en løsning i C# – det har jeg nå undersøkt, og det er disse resultatene jeg skal presentere her. Og mot slutten kommer det en overraskelse!

Et testprogram

Jeg valgte å lage et testprogram i C#. Programmet inneholder tre ulike varianter av Euler1: En som bruker en for-løkke, en som bruker Linq, og en crazy variant som bruker GOTO. I Main-metoden kjører jeg disse tre samt de fire orginale variantene fra F#-bloggposten.

public class Program
{
  public static void CSharpTest1()
  {
    long result = 0;
    for (int i = 0; i < 1000000; i++)
      if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
        result += i;
    Console.WriteLine("\nResult by for loop (C#): " 
      + result);
  }
  public static void CSharpTest2()
  {
    Console.WriteLine("\nResult by Enumerable (C#): "
      + Enumerable.Range(1, 1000000)
        .Where(n => n % 3 == 0 || n % 5 == 0)
        .Select(Convert.ToInt64)
        .Sum());
  }

  public static void CSharpTest3()
  {
    int i = 0;
    long result = 0;
  Loop:
    if (++i > 1000000) 
      goto End;
    if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
      result += i;
    goto Loop;
  End:
    Console.WriteLine("\nResult by goto (C#): "
      + result);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Benchmark.Measure("C# for loop ", 
             Program.CSharpTest1);
    Benchmark.Measure("C# sequence ", 
             Program.CSharpTest2);
    Benchmark.Measure("C# goto   ", 
             Program.CSharpTest3);
    Benchmark.Measure("F# mutable ", 
             MyFSharpProject.Program.test1);
    Benchmark.Measure("F# sequence ", 
             MyFSharpProject.Program.test2);
    Benchmark.Measure("F# ref cell ", 
             MyFSharpProject.Program.test3);
    Benchmark.Measure("F# recursion", 
             MyFSharpProject.Program.test4);

    Console.ReadLine();
  }
}

Resultatet

Og nå er du vel spent? Kjøringen av dette testprogrammet gav følgende output, presentert som en graf:

Measurements

Resultatet er nedslående. Det er forsåvidt greit nok – og ikke uventet – at en rekursiv løsning er treigere enn en for-løkke i C#, selv om F# har tail call optimization. Men hvorfor er sekvens-løsningen i F# så veldig mye mere tidkrevende enn sekvens-løsningen i C#?

For sikkerhets skyld forsøkte jeg også å kjøre alle variantene fra en F# executable (man vet jo aldri), men det gav akkurat det samme resultatet.

Og det var da det slo meg: Jeg kompilerer testene mine i DEBUG modus! Kan det hende kjøretiden vil ble bedre i RELEASE? Jeg er ikke vandt til at det har så mye å si i C#, men kanskje det er anderledes i F#?

RELEASE-modus

Så jeg endret prosjektene til å kompilere i RELEASE-modus, og forsøkte C#-testprogrammet på nytt. Ingen merkbar endring!

Ok – hva om jeg tester fra F# igjen da? Og da ble resultatet anderledes!

Measurements2

I RELEASE-modus på F# runtime ble plutselig den rekursive algoritmen nøyaktig like rask som for-løkken i C#. Kompilatoren har altså sansynligvis vært i stand til å transformere rekursjonen til mer eller mindre den samme IL-koden som for-løkken. De andre variantene ble også betydelig raskere, selv om de fortsatt er et stykke fra den optimale løsningen.

Så det er på tide med en Note To Self: Mål alltid performance i RELEASE. Kompileringsmodus har mye å si for optimalisering av F#-kode.


comments powered by Disqus