Template Method del 2: På vei mot funksjonell programmering


mandag 30. januar 2012 OO Patterns Funksjonell programmering C#

tp_del2I del 1 så du et ganske typisk, objektorientert design som kalles Template Method. I denne oppfølgeren vil jeg forsøke å gjøre designet mer fleksibelt uten å miste det jeg ønsket å oppnå – nemlig å definere skjelettet til algoritmen kun én gang.

Om du ikke har lest gjennom del 1 allerede bør du gjøre det først..

Fra abstrakt til konkret

Den første endringen jeg gjør er å endre LogProcessor fra å være en abstrakt klasse til å bli en konkret klasse jeg kan opprette instanser av. C# har noen delegat-typer som heter Action og Func, og jeg bytter du de abstrakte metodene i LogProcessor med private felt av tilsvarende delegattype. Til slutt legger jeg til en konstruktør som lar meg opprette LogProcessor med alle de manglende bitene til templaten:

 10 public class LogProcessor
 11 {
 12   public void Execute()
 13   {
 14     Initialize();
 15     IEnumerable<string> log = ReadLog();
 16     foreach (var line in log)
 17       ProcessLine(line);
 18     Cleanup();
 19   }
 20 
 21   private readonly Action Initialize;
 22   private readonly Func<IEnumerable<string>> ReadLog;
 23   private readonly Action<string> ProcessLine;
 24   private readonly Action Cleanup;
 25 
 26   public LogProcessor(
 27     Action initializer,
 28     Func<IEnumerable<string>> logReader,
 29     Action<string> lineProcessor,
 30     Action cleanuper)
 31   {
 32     Initialize = initializer;
 33     ReadLog = logReader;
 34     ProcessLine = lineProcessor;
 35     Cleanup = cleanuper;
 36   }
 37 }

Builder Pattern

For å gjøre det enklere å opprette en fornuftig LogProcessor har jeg så brukt et annet pattern som kalles Builder: LogProcessorBuilder er en klasse som steg-for-steg lar meg definere hvordan en LogProcessor skal fungere.

Studer Initialize-propertien nøye – den gav flere personer en aha-opplevelse under NNUG-foredraget mitt som koden er hentet fra. Her gjør jeg det mulig å sette propertien flere ganger, noe som vil føre til at Action-delegatene vil bli kombinert. Jeg burde gjort det samme for de andre propertiene også, men lar være for å spare litt plass.

 39 // More pattern fun: Adding a Builder
 40 public class LogProcessorBuilder
 41 {
 42   private Action _Initialize;
 43   public Action Initialize
 44   {
 45     get
 46     {
 47       return _Initialize;
 48     }
 49     set
 50     {
 51       if (_Initialize != null)
 52       {
 53         var temp = _Initialize;
 54         _Initialize = () =>
 55         {
 56           value.Invoke();
 57           temp.Invoke();
 58         };
 59       }
 60       else
 61         _Initialize = value;
 62     }
 63   }
 64 
 65   public Func<IEnumerable<string>> ReadLog { get; set; }
 66   public Action<string> ProcessLine { get; set; }
 67   public Action Cleanup { get; set; }
 68 
 69   public LogProcessor GetProcessor()
 70   {
 71     if (  Initialize == null
 72       || ReadLog   == null
 73       || ProcessLine == null
 74       || Cleanup   == null)
 75       throw new Exception("Some step has not been defined!");
 76 
 77     return new LogProcessor(
 78       initializer: Initialize,
 79       logReader: ReadLog,
 80       lineProcessor: ProcessLine,
 81       cleanuper: Cleanup);
 82   }
 83 }

Utfylling av templaten

Selve programmet nedenfor består av tre metoder. Den første tar en LogProcessorBuilder og legger til funksjonaliteten for å rapportere errors fra loggfilen. Den neste legger til funksjonaliteten for FTP-overføringene. Selve Main-metoden oppretter en builder, kaller de to foregående metodene for å klargjøre templaten, oppretter LogProcessor-instansen, og utfører.

 85 class Program
 86 {
 87   static void SetErrorReporting(LogProcessorBuilder processor)
 88   {
 89     processor.Initialize = () => Console.WriteLine("Errors:");
 90 
 91     processor.ProcessLine = line =>
 92     {
 93       var regex = new Regex("^(\\d{17})\\s(\\w+)\\s(.+)$");
 94       var match = regex.Match(line);
 95       if (match.Success && match.Groups[2].Value == "ERROR")
 96       {
 97         Console.WriteLine("{0}: {1}",
 98           match.Groups[1].Value,
 99           match.Groups[3].Value);
100       }
101     };
102   }
103 
104   static void AddFtpReportingSteps(LogProcessorBuilder processor,
105                     string url)
106   {
107     processor.Initialize = () =>
108     {
109       Console.WriteLine("Fetching log file from {0}", url);
110     };
111 
112     processor.Cleanup = () =>
113     {
114       Console.WriteLine("Archiving local log copy...");
115       Console.WriteLine("Deleting log file on {0}", url);
116     };
117   }
118 
119   static void Main(string[] args)
120   {
121     var builder = new LogProcessorBuilder();
122     SetErrorReporting(builder);
123     AddFtpReportingSteps(builder, "ftp://foobar.com/logs/my.log");
124 
125     // faking out log reading
126     builder.ReadLog = () => new[] {
127         "20120125180000000 DEBUG Tick!",
128         "20120125180100000 DEBUG Tick!",
129         "20120125180132112 ERROR Some error occurred",
130         "20120125180133056 ERROR Some other error...",
131         "20120125180200000 DEBUG Tick!",
132       };
133 
134     builder.GetProcessor().Execute();
135 
136     Console.ReadLine();
137   }
138 }

Konklusjon for del 2

Dette er fortsatt Template Method pattern, men designet er ikke lenger så rigid. Bruk av Action og Func lar meg legge til funksjonalitet i LogProcessor uten å måtte arve eller definere konkrete typer for denne funksjonaliteten. Jeg sender i prinsippet funksjoner til LogProcessor, som den så kan bruke når den skal prosessere loggfilen. Dermed kan jeg enkelt definere nye LogProcessor-instanser med kun små endringer i funksjonalitet – blande stegene fritt, uten at antall klasser i løsningen eksploderer. Og designet er fortsatt ganske rent, ryddig og forståelig.

Det jeg har gjort er å tenke som en funksjonell programmerer, og i del 3 vil jeg ta steget fullt ut og implementere en løsning i F# som kun baserer seg på funksjoner.


comments powered by Disqus