Nevrolingvistisk programmering


søndag 29. november 2009 Bøker

CropperCapture[41]Jeg hørte om nevrolingvistisk programmering (NLP) for første gang da vi var så heldige å få besøk av Dan North i Bergen i august 2008. Men NLP har ingen ting med å programmere datamaskiner å gjøre, her snakker vi om å programmere oss selv, om å endre vår egen adferd gjennom systematiske metoder som inkluderer aktiv bruk av sansene våre (nevro) og av språk (lingvistisk).

Det var Dan som anbefalte boken Thorsons WAY of NLP av Joseph O'Conner og Ian McDermott. Vi utviklere, eller i alle fall en del av oss, er flinke til å lese programmeringsbøker. Noen leser også bøker om smidig utvikling o.l., men flere burde lese bøker om personlig utvikling – vi burde lese bøker som forteller oss hvordan vi kan bli bedre mennesker, generelt flinkere og mere tilfreds. For den viktigste faktoren i utvikling av software er ikke verktøyene og teknikkene programmererne benytter, det er kvaliteten på menneskene som driver med det.

Jeg kjøpte boken for en knapp og litt lummerusk fra Amazon UK, og leste den nå i høst. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde – den er veldig lærerik. NLP er moderne og praktisk anvendelig psykologi i en form som gir fullstendig mening for en realist som meg selv. Mye av det virker faktisk opplagt etter å ha lest det - om hvordan vi tenker og hvorfor vi gjør det - men det er ting som vi desverre ikke er oppmerksomme på til vanlig.

"The starting-point of NLP is curiosity and fascination about people. It is the study of the structure of subjective experience. How do we do what we do? How do we think? How do we learn? How do we get angry? And how do outstanding people in any field get their results?"

CropperCapture[42] Jeg vet at om jeg tar dette jeg nå har lest om seriøst, og jobber litt med det og med meg selv, så vil det kunne forvandle måten jeg forholder meg til verden på. Jeg vil kunne mestre ting jeg i dag ikke våger, jeg vil kunne gjøre det jeg vet er riktig, selv under tidspress eller i andre, svake øyeblikk. Jeg vil kunne lære å motivere meg selv og andre enda mere, utnytte tiden, kommunisere bedre, og rett og slett oppnå bedre resultater.

Ja, det høres fantastisk ut, ikke sant? Omtrent som de epostene spamfilteret ditt normalt hjelper deg å unngå. NLP er ikke pensum på psykologilinja, og tilhører i stedet "life coaching"-kategorien. Det er f.eks. mangle likheter mellom NLP og det man lærer på the Lightning Process-kursene man har hørt så mye om den siste tiden, hvor ME-pasienter som har vært kasteballer i helsevesenet i årevis blir "kurert" på et par dager.

Men måten man ser på mennesket i NLP er mektig – gjennom språk og kropp kan man påvirke ens egne tankemønstre og ubevisste handlinger. Thorsons WAY of NLP er både en billig og relativt tynn bok, så du taper ikke så mye på å gi det en sjanse. Tar du utfordringen?

Jeg skal i alle fall jobbe videre med dette, og det vil nok også komme et par NLP-inspirerte blogposter etterhvert.

Les gjerne mer om NLP på Wikipedia.


comments powered by Disqus