En smidig team leder


tirsdag 28. juli 2009 Jobb Ledelse Team

Dette er en artikkel i en serie som handler om mine forventninger og forberedelser til min nye jobb i PSWinCom. Jeg håper de kan være til nytte for andre i samme situasjon. Flere poster følger denne uken.

1. august begynner jeg å jobbe for PSWinCom. Stillingstittelen er Senior systemutvikler / Team-leder. Jeg vil ha ansvar for organisering av og den daglige fremdriften i utviklingsteamet, planlegging og prioritering av iterasjoner, samt fasilitere smidig utvikling. Jeg har vært teamleder i et par år nå, men når jeg bytter jobb så føler jeg liksom at jeg kan starte med blanke ark, og tenker derfor mye på hvordan jeg vil fungere i denne rollen.

Så hva innebærer teamleder-rollen i et smidig team?

44E03BD9-F2BF-4AD4-9531-FB8BAD0ABA90_mw800_mh600
vs
ghandi9

Noen sier at i et smidig team er alle medlemmene likeverdige, og derfor skal man ikke ha en leder. Andre, som Robert C. Martin, snakker om mentor-teams, med én absolutt leder som alle skal se opp til, og som har total avgjørelsesmakt. Selv er jeg fan av selvorganiserende team som velger sin egen beste måte å gjøre ting på. Selvorganiserende team skaper et miljø hvor man stoler mer på hverandre, og tar felles ansvar. Men slike team trenger også en leder.

Den smidige teamleder fungere mer som en gjeter, i kontrast til den mere tradisjonelle lederen, som er som en millitær offiser. (Og nei, jeg sier ikke at smidige utviklere reduseres fra soldater til sauer, lol.) En smidig teamleder løper mye mer rundt utviklingsteamet, og påfører det ikke like mye direkte kontroll. Den smidige teamlederen gir teammedlemmene råd basert på egne erfaringer, han overvåker, men overstyrer bare når det er absolutt nødvendig. Han fjerner ting som forstyrrer teamets progresjon, passer på at prosessene teamet selv har vedtatt følges, og sørger for enighet.

En av hovedoppgavene til en smidig teamleder er å passe på at man lærer av feil, og endrer prosessen deretter. Et av de viktigste prinsippene et smidig team må følge er åpenhet.., man må snakke om hva som går galt – alle må ha fullt innblikk i hva som skjer, slik at man ikke får ubehagelige overraskelser som kunne vært unngått. Lederen må få utviklerne til å føle at det er helt greit, og at det er forventet, at man innrømmer og snakker om feil, og søker hjelp så tidlig som mulig. På den måten blir man bedre over tid.

Som teamleder ønsker jeg å følge disse fire pillarene, som legger vekt på smidige verdier:

1. Led gjennom eksempel

Jeg vil være et positivt eksempel for teammedlemmene gjennom hva jeg seier og gjør – under utvikling, i møter, i lunchen, i communitiet – alle steder. Jeg har forståelse om og erfaring fra smidig utvikling, og tror at "osmose" er den beste måten å overføre denne kunnskapen på. Det er for eksempel mye vanskeligere å overtale en utvikler til å prøve TDD enn å overbevise ham om at det fungerer ved å vise det i praksis.

2. Sørg for gjennomføring

Jeg må sørge for at vi bygger oss en prosess som vi har tro på, en prosess basert på våre egne erfaringer. Vi må fokusere på å levere forretningsverdi, men på en måte som skalerer og fungerer over tid. Vi må være fokuserte, og ikke forsøke å gjøre for mange ting på en gang – den eneste måten å gå raskt på er å gå godt!

3. Skap god energi

Jeg må legge merke til når teamet er i ferd med å miste den gode energien, og bruk mitt eget engasjement og eksempel til å stimulere teamets energi – spesielt når teamet står overfor tøffe utfordringer. Om (eller rettere sagt når) teamet fra tid til annen feiler, må vi analysere situasjonen i felleskap, og jeg må motivere teamet til å prøve igjen. Jeg må stimulere til både ståpåvilje og tolmodighet.

4. Promoter felleskap

Jeg må hjelpe alle til å føle seg inkludert, verdsatt og respektert. Mennesker jobber best når de har det bra! Vi kan ikke tollerere konflikter eller klikker. Vi må skape et miljø hvor vi stoler på folkene rundt oss – at de gjør jobben de skal slik teamet/bedriften ønsker at det skal gjøres. Heldigvis får mitt inntrykk av PSWinCom sålangt meg til å tro at dette blir en av de enkleste oppgavene.

Og så gjelder det bare å huske én ting: På samme måte som jeg forventer at teamet mitt skal være åpne for nye ideer, så må også jeg være åpen for ting jeg ikke har tenkt på, og som kanskje ikke er intuitive for meg. Et smidig team utvikler seg gjennom prøving og feiling, og ulike personligheter har ulike ting å tilby prosessen.

Knagger: ,


comments powered by Disqus