En komplett håndbok i "koding"


søndag 8. mars 2009 Bøker Softwareutvikling

Code CompleteDe siste par månedene har jeg lest Code Complete (Second Edition). Håndboken i "konstruksjon av software" skrevet av Steve McConnell er meget populær, og mange har skrytt mye av dem. Code Complete er f.eks. den første på Jeff Atwoods liste over anbefalte bøker for utviklere. Jeff sier:

"Do yourself a favor. Make this the first book you read, and the first book you recommend to your fellow developers."

Boken gav meg mye, men jeg skulle ha lest den noen år tidligere i min karriære. Den gav meg ikke så mye nå som den ville ha gjort for 6-7 år siden.., men den var likevel inpirerende, og dekker veldig mange ulike deler av det å være en utvikler. Den er også ganske nøytral i forhold til ting som Agile og TDD - den baserer seg på 40 års erfaring fra software-bransjen, og poengterer at ulike metoder passer for ulike prosjekter, at det ikke finnes én sannhet som passer for alt.

Part I og II handler mye om det å forstå software-faget, og om å gjøre et godt design-arbeid før man begynner å kode. Dette var inspirerende, og fikk meg til å se at vi gjør alt for lite av dette nå som vi har blitt så smidige. Selv om man tillater endringer er det mye godt som kan komme ut av fornuftig designarbeid.

De to neste delene handler om kvalitet på det laveste nivået i kode. Part III inneholder 110 sider dedikert til bruk av variabler: Om viktigheten av varabelnavn, om ulike datatyper, osv. PART IV handler om statements: Hvordan kode organiseres, bruk av if og switch .. case, bruk av looper, andre kontroll-strukturer, tabelldreven logikk/metoder m.m.

Part V handlet om forbedring av kode, og her var det mye bra. Forfatteren snakket om hva kvalitet er for noe, og hvorfor vi trenger det. Det handlet om testing, om debugging, code-tuning, og sist men ikke minst refakturering - boken har en meget god liste over refaktureringsteknikker.

Part VI har tittelen "System Considerations", og handler bl.a. om ting som hvordan størrelse påvirker ulike aspekter under utvikling, om endringshåndtering, om team-arbeid, og om estimering og måling. Det var også et kapittel om hvordan man som utvikler skal administrere sin manager - dette var veldig morsomt. Videre er det kapitler om integrasjon og om ulike verktøy for utviklere.

Part VII, den siste delen, handler om Software Craftmanship. Her tar forfatteren oss ett hakk videre opp på kvalitets-stigen og snakker om layout, kodestil og selvdokumenterende kode. Han snakker om hvilke egenskaper som gjør en utvikler dyktig (som inspirerte meg til å skrive om en utviklers karakter), og om en rekke andre "craftmanship-tema".

Code Complete er veldig grundig, og refererer veldig mye til andre, kjente publikasjoner, og til undersøkelser og forskning som underbygger forfatterens påstander. Du finner for eksempel konkrete tall som forteller hvor mye du kan tjene på å bruke teknikker som code reviews og parprogrammering. Deler av boken var mindre interessante fordi jeg allerede har mye erfaring, men jeg leste likevel alt, for innimellom kom det alltid noen gullkorn det er verdt å ta med seg. Andre deler av boken var helt uforglemmelige, og gav meg et nytt perspektiv på utviklingsprosessen. Code Complete anbefales derfor på det varmeste.

Knagger:


comments powered by Disqus