May<T>


torsdag 3. desember 2015 C# Funksjonell programmering Julekalender

I noen programmeringsspråk, typisk i de statisk typede funksjonelle språkene, finner du noe man kaller option type (også kalt maybe type). Dette er typer som representerer en "valgfri" verdi, og brukes som returtypen til funksjoner som enten returnerer en verdi eller som ikke returnerer en verdi. I stedet for at en funksjon returnerer en User vil den enten returnere Some User eller None.

Her om dagen fikk jeg lyst på en slik datatype i C#. Jeg begynte først å implementere en selv, men så kom jeg på at jeg kanskje burde undersøke om dette var et hjul som var funnet opp før. Og det var det.

Craig Gidney, som er ansatt hos Google, har nemlig laget .NET-bibloteket May. Men før jeg viser litt av hva som er så bra med option type, la oss snakke litt om null.

Null og Nullable

I språk som C# har vi alltid hatt null. Den verdien kan du jo bruke til å representere "ingen verdi". I alle fall som regel (men hva gjør du om du skal hente første verdi fra en liste, og første verdien faktisk er null?).

Hovedproblemet med null er derimot at det er en så ubrukelig verdi. Altså: Med en gang du prøver å bruke den så tryner alt, og du må værsågod håndtere en NullReferenceException. Ikke går det an for en metode å si at "jeg kommer aldri til å returnere null" heller. Strengt tatt bør all kode som skal bruke et objekt sjekke at det ikke er null først, og det er slitsomt, lett å glemme, og resulterer i at den interessante koden drukner i if (someObject != null).

Og så er det ikke alle verdier som kan være null heller da. Derfor fikk vi Nullable<T>, som gjør det mulig å representere at en value type (int, bool osv.) er null. Dette er et stykke på vei mot option type, men mangler mye av det som gjør option types bra i språk som Haskell og F#.

La oss teste May

Det er alltid litt vanskelig å komme opp med realistiske kodeeksempler, men tenk deg at vi har en metode som gir deg nyeste filen i en folder, gitt at filen er endret i dag:

public FileInfo GetNewestFileToday(string folder)
{
  return Directory.GetFiles(folder)
    .Select(f => new FileInfo(f))
    .Where(fi => fi.LastWriteTime > DateTime.Today)
    .OrderByDescending(fi => fi.LastWriteTime)
    .FirstOrDefault();
}

Denne metoden er fin å bruke sålenge det finnes noen filer i folderen som er endret i dag. Om det ikke er tilfelle vil metoden fortsatt fungere, men den returnerer null. Og om jeg ikke tar høyde for det når jeg bruker den så smeller det.

var file = GetNewestFileToday(@"C:\temp\");
Console.WriteLine(file.LastWriteTime); // BOOM!

May foreslår at du endrer GetNewestFileToday() til å være tydelig på hva den kan returnere. Og det er ikke så vanskelig:

public May<FileInfo> GetNewestFileToday(string folder)
{
  var file = Directory.GetFiles(folder)
    .Select(f => new FileInfo(f))
    .Where(fi => fi.LastWriteTime > DateTime.Today)
    .OrderByDescending(fi => fi.LastWriteTime)
    .FirstOrDefault();
  return file != null ? file.Maybe() : May.NoValue;
}

Returtypen er endret til May<FileInfo>, som sier at metoden "may of may not" returnere en fil. I tillegg undersøker jeg om jeg har en fil å returnere, og om jeg ikke har det så returnerer jeg NoValue.

PS: Craig Gidney foreslår at navnekonvensjonen for metoder som returnerer May skal være at de starter på "May" - altså at jeg bør endre navnet til MayGetNewestFileToday. Jeg gjør ikke det her, men det kan kanskje være lurt.

Et sentralt poeng her er at jeg unngår null-testen alle steder hvor jeg benytter verdien ved å gjøre den én gang der hvor verdien produseres!

Faktisk kan jeg gjøre endringen litt enklere, men jeg ville vise versjonen hvor jeg tester på null først. Ved å bruke en extension-metode i May som heter MayFirst blir metoden slik:

public May<FileInfo> GetNewestFileToday(string folder)
{
  return Directory.GetFiles(folder)
    .Select(f => new FileInfo(f))
    .Where(fi => fi.LastWriteTime > DateTime.Today)
    .OrderByDescending(fi => fi.LastWriteTime)
    .MayFirst();
}

Hvordan bruke May-verdier?

Men hvordan bruker jeg nå denne metoden? Jo, May-verdier er litt spesielle. Du forventer kanskje at de har en HasValue og en Value property, sånn som Nullable har - men det er ikke tilfelle. Du skal faktisk ikke gripe inn og hente ut verdien direkte. May tvinger deg til å ta stilling til om du har en verdi eller ikke ved å tilby deg noen hendige metoder som "simulerer" den typen pattern matching som du har i språk som Haskell og F#.

La oss som i forrige eksempel skrive ut LastWriteTime:

var file = GetNewestFileToday(@"C:\temp\");
Console.WriteLine(file.Match(
  fi => fi.LastWriteTime.ToString(),
  "No files changed today"));

Metoden Match gir meg indirekte tilgang til verdien, men tvinger meg samtidig til å angi en default verdi om file er NoValue.

Om du synes Match virker litt fremmed kan det hende du liker Select og Else bedre:

var file = GetNewestFileToday(@"C:\temp\");
Console.WriteLine(file
  .Select(fi => fi.LastWriteTime.ToString())
  .Else("No files changed today"));

Om det hjelper kan du se på en option type som en slags sekvens som enten inneholder ingen eller ett element. Du kan til og med bruke Linq-syntaks om du foretrekker:

Console.WriteLine(
  (from f in file
   select f.LastWriteTime.ToString()
  ).Else("No files changed today"));

Eller du kan gjøre dette:

file.IfHasValueThenDo(fi => Console.WriteLine(fi.LastWriteTime));

Eventuelt med en alternativ handling om verdien mangler:

file.IfHasValueThenDo(fi => Console.WriteLine(fi.LastWriteTime))
  .ElseDo(() => Console.WriteLine("No files changed today"));

Dette er ikke nødvendigvis mindre støyende kode enn om man bruker null-tester, men option type gjør det mer sansynlig at du alle steder tar høyde for mulig fravær av verdi.

Er du bekymret?

En bekymring du kanskje sitter med nå er at du må ta høyde for May over alt, og at det kan bli ganske slitsomt. Men det er ikke helt sånn det er. Det du skal gjøre er å sørge for å returnere May der hvor du produserer verdien, og å håndtere May der hvor du til slutt skal vise verdien (sluttproduktet). For alt som skjer i mellom går det ofte an å late som om May ikke finnes.

For å forklare dette må jeg utvide mitt fantastiske eksempel. La oss lage tre metoder som representerer forretningslogikk for å kontrollere om et filnavn inneholder for mange banneord:

public int CountBadWordsInName(FileInfo fi)
{
  // Beklager ordbruken...
  var badWords = new[] { "fuck", "dick", "shit" };
  return badWords.Aggregate(0, (acc, word) 
    => acc + (fi.Name.Contains(word) ? 1 : 0));
}

public bool TooManyBadWords(int badWordCount)
{
  return badWordCount > 1;
}

public string FileNameReport(bool tooManyBadWords)
{
  return tooManyBadWords
    ? "File name contain too many bad words!"
    : "File name is fine :)";
}

Legg merke til at disse metodene ikke har noe forhold til May. Hva skjer om jeg først har en GetNewestFileToday() som ikke bruker May, og gjør følgende..?

var file = GetNewestFileToday(@"C:\temp\");
int badWordCount = CountBadWordsInName(file);
bool tooManyBadWords = TooManyBadWords(badWordCount);
Console.WriteLine(FileNameReport(tooManyBadWords));

Det kan selvfølgelig gå helt fint. Eller vi sklir på et bananskall og CountBadWordsInName() kaster en stygg NullReferenceException. Men om jeg i stedet bruker varianten som returnerer May<FileInfo> så kan jeg endre koden over til dette:

Console.WriteLine(file
  .Select(CountBadWordsInName)
  .Select(TooManyBadWords)
  .Select(FileNameReport)
  .Else("No files today.."));

For det første er det mye penere; forhåpentligvis synes du det er mye tydeligere hva jeg gjør. For det andre har jeg benyttet forretningslogikk som ikke aner hva May er for noe. Det Select gjør er å kalle argumentfunksjonen hvis og bare hvis file har en verdi. Hvis den ikke har noen verdi vil bare denne "ikke-verdien" bli sendt videre til neste steg.

Det samme kan uttrykkes med Linq-syntax (om du ikke er glad i funksjonelle pipelines), for eksempel på denne måten :

Console.WriteLine(
  (from f in file
   select FileNameReport(
       TooManyBadWords(
        CountBadWordsInName(f)))
  ).Else("No files today.."));

..eller i en mere imperativ stil:

Console.WriteLine(
  (from f in file
   let badWordCount = CountBadWordsInName(f)
   let tooMany = TooManyBadWords(badWordCount)
   select FileNameReport(tooMany)
  ).Else("No files today.."));

Jeg tror faktisk det er første gang jeg har brukt let i C#.

Wrap-up

May-bibloteket (og option types generelt) vil kunne gjøre koden din tryggere ved å tvinge deg til å ta høyde for fravær av verdier der hvor du bruker det. Det vil prege koden din flere steder, men som du nå har sett behøver du ikke å innføre det over alt for å høste effekten.

Om du vil vite mer om May bør du ta en titt på blogposten When null is not enough: an option type for C#, hvor du får vite alt du trenger om hvordan bibloteket ble til. Og når du er klar til å teste det selv så finner du det på NuGet.

Ble du inspirert til å lære mer om option types kan du kjøpe den tynne boken Maybe Haskell, som gir deg en innføring i funksjonell programmeirng og Haskell ved å snakke om nettopp Maybe.

Og vil du se min første knoting med option types kan du lese kommentartråden på en av mine tidligere bloggposter, hvor jeg får litt gode råd om option types i F#.

...

Og så var det bare 21 dager igjen til Jul!


comments powered by Disqus