ISO 8601: Ukenummer i C# og SQL


søndag 24. mai 2015 Databaser C#

Hvilken uke er vi i? Hvilken dato det er husker jeg som regel, men ukenummer må jeg slå opp. Da er det ganske kjekt at vi har tjenester som ukenummer.no.

Men av og til trenger vi å forholde oss til ukenummer i kode også. Og da bør vi være helt sikre på hva vi snakker om. For ulike steder i verden teller vi uker forskjellig. Hvilken dag uken starter på varierer, og hva som teller som uke nummer 1 varierer også.

ISO 8601 er standarden for utvetydig og veldefinert representasjon av dato og tid. Når vi sier "iso-dato" mener vi en dato som er formatert etter reglene i ISO 8601.

Og standarden har blant annet en helt presis definisjon for hvordan man teller uker. Kort fortalt:

Et ISO år har 52 eller 53 uker, og vi begynner på ukenummer 1 (uke 0 finnes ikke). Uker begynner på mandager, og uke nummer 1 er den uken som inneholder 4. januar.

Denne definisjonen bruker vi i Norge, i EU, og de fleste andre land i Europa. I USA, Canada, Kina, Japan, Israel og det meste av Latin-Amerika derimot gjør de det litt anderledes, og ukene begynner på søndag. I midtøsten begynner uken allerede på lørdagen.

Finne ukenummer i C#

Denne bloggposten er egentlig bare en huskelapp for meg selv; jeg har akkurat hatt behovet for å finne ukenummer, og nå trenger jeg et sted å dokumentere hva jeg har brukt.

Når du trenger å finne ukenummer fra en dato i C# kan du gjøre som dette:

public static class ISO8601
{
  public static int WeekOfYear(DateTime date)
  {
    var cal = CultureInfo.CurrentCulture.Calendar;
    var day = (int) cal.GetDayOfWeek(date);
    return cal.GetWeekOfYear(
      time: date.AddDays(4 - (day == 0 ? 7 : day)), 
      rule: CalendarWeekRule.FirstFourDayWeek, 
      firstDayOfWeek: DayOfWeek.Monday);
  }
}

Denne koden fant jeg nok på nettet et sted, men jeg har pyntet litt på den.

Ukenummer i SQL Server

Jeg trengte også å beregne ukenummer i SQL Server prosedyrer. Fra versjon 2008 og oppover skal man ha mulighet for å hente ut iso_week med funksjonen DATEPART, men jeg er stuck med SQL Server 2005 (eller versjon 9 som den egentlig heter, codename Yukon).

For å finne ukenummer bruker jeg derfor denne funksjonen, også klippet fra nettet:

CREATE FUNCTION F_ISO_WEEK_OF_YEAR
 ( @Date datetime )
RETURNS int
AS
BEGIN
 DECLARE @WeekOfYear int

 SELECT
  -- Compute week of year as (days since start of year/7)+1
  -- Division by 7 gives whole weeks since start of year.
  -- Adding 1 starts week number at 1, instead of zero.
  @WeekOfYear = (datediff(dd,
   -- Case finds start of year
   CASE
   WHEN NextYrStart <= @date then NextYrStart
   WHEN CurrYrStart <= @date then CurrYrStart
   ELSE PriorYrStart
   END, @date) / 7) + 1
 FROM
  (SELECT
   -- First day of first week of prior year
   PriorYrStart = dateadd(dd,(datediff(
    dd,-53690,dateadd(yy,-1,aa.Jan4))/7)*7,-53690),
   -- First day of first week of current year
   CurrYrStart = dateadd(dd,(datediff(
    dd,-53690,aa.Jan4)/7)*7,-53690),
   -- First day of first week of next year
   NextYrStart = dateadd(dd,(datediff(
    dd,-53690,dateadd(yy,1,aa.Jan4))/7)*7,-53690)
  FROM
   (SELECT
    --Find Jan 4 for the year of the input date
    Jan4 = dateadd(dd,3,dateadd(yy,datediff(yy,0,@date),0))
   ) aa
  ) a

 RETURN @WeekOfYear
END

comments powered by Disqus