FsPrettyTable


lørdag 31. januar 2015 F# Diverse prosjekter

Jeg har fortsatt å trene på F#. Og når man først skal kode så er det jo hyggelig å gjøre det i form av open source-prosjekter som kan komme andre til gode. Men hvor får man ideene til det fra?

Denne gangen fant jeg et sånn passe populært bibliotek fra Python-miljøet, og bestemte meg for å lage min egen "kopi" i F#. Prosjektet jeg har basert meg på er PrettyTable, utviklet av Luke Maurits. Det er rett og slett et bibliotek som lar deg formatere data som ASCII-tabeller. Det hadde masse konfigurasjonsmuligheter, så det var nok av utfordringer å sette tenna i, og gøy ble det også.

Min variant heter FsPrettyTable. Prosjektet har fått sin egen side, koden er på github, og versjon 0.1 er nå publisert på NuGet.

Jeg valgte å lage et slags fluent API, som fungerer bra i F# hvor du enkelt kan "pipe" output fra et funksjonskall til en annen funksjon. Her er et brukseksempel for å skrive ut en tabell over mine ansettelsesforhold:

[["Delfi Data AS"; "Februar 1999"; "Mai 1999"]
 ["New Technology Consulting AS"; "Juni 1999"; "September 2002"]
 ["talk2me as"; "Oktober 2002"; "Mai 2005"]
 ["it's learning as"; "Juni 2005"; "Mai 2006"]
 ["CMA Contiki AS"; "Juni 2006"; "Juli 2009"]
 ["PSWinCom AS"; "August 2009"; "Desember 2014"]
 ["Link Mobility Group"; "Januar 2015"; ""]]  
|> prettyTable
|> withHeaders ["firma"; "fra"; "til"]
|> headerStyle Capitalise
|> horizontalAlignment Right
|> horizontalAlignmentForColumn "firma" Left
|> printTable

..som git output:

+------------------------------+--------------+----------------+
| Firma            |     Fra |      Til |
+------------------------------+--------------+----------------+
| Delfi Data AS        | Februar 1999 |    Mai 1999 |
| New Technology Consulting AS |  Juni 1999 | September 2002 |
| talk2me as          | Oktober 2002 |    Mai 2005 |
| it's learning as       |  Juni 2005 |    Mai 2006 |
| CMA Contiki AS        |  Juni 2006 |   Juli 2009 |
| PSWinCom AS         | August 2009 | Desember 2014 |
| Link Mobility Group     | Januar 2015 |        |
+------------------------------+--------------+----------------+

Du finner mange flere eksempler og konfigurasjonsmuligheter på FsPrettyTable sin hjemmeside.

Kodemessig er dette et større og mer interessant prosjekt enn det FSharp.Msisdn var (som jeg snekret sammen for et par uker siden). Blant annet har jeg måttet eksperimentere litt med hvordan det var mest hensiktsmessig å organisere prosjektet i moduler, og hvordan jeg skulle eksponere bibliotekets API.

Denne gangen tok jeg også i bruk FAKE (F# Make). Og det var en behagelig opplevesle. Fake-skriptet mitt oppdaterer AssemblyInfo med gjeldene versjonsnummer (hentet fra en ReleaseNotes-fil), bygger prosjektet, bygger og kjører testene, og pakker en ny nuget-pakke hver gang det kjøres.

Jeg har som sagt lansert prosjektet i versjon 0.1, og det gjenstår enkelte ting før det er feature-kompatibelt med Python-versjonen. Jeg har også tenkt på noen ytterligere features som er naturlige å støtte i et kodebibliotek som brukes i et funksjonelt programmeringsspråk som F#. Så her kan jeg fortsatt kose meg med koding noen kvelder fremover.

Hvis dette kan være nyttig for noen, så flott for dem! Jeg har i alle fall hatt det litt gøy, og lært noe på veien. Hvis du også er litt tom for ideer til hva du skal lage, så anbefaler jeg å finne et populært prosjekt fra et annet språk - som ikke er for stort - og som ikke finnes i det programmeringsmiljøet som du vil kode for enda.


comments powered by Disqus