HEAD@^~


fredag 14. mars 2014 Git

Her følger ukens GIT #7 fra Stian.

Du har sikkert sett referanser til HEAD@, HEAD~, HEAD^ og lignende, men vet du hva alle disse egentlig er? La oss begynne med selve HEAD: HEAD er rett og slett en peker til hvor du er nå. Et Git-depot inneholder som du nok vet en tre-lignende graf (egentlig en DAG), og commits er noder i "treet". HEAD er en peker til noden som er utsjekket for øyeblikket.

Utover HEAD finnes det også andre navngitte referanser (noder du kan referere med navn), for eksempel greiner (master), tags/merker (v1.0), eksterne greiner (origin/master). Depotes navngitte referanser og hvor de peker til finner du ved å ta en titt på git show-ref

HEAD@, head@, master@ og @

Som vi så i tipset om git reflog i forrige uke, så kan man bruke @ til å referere relativt i historien fra vår navigering rundt i depoet. Med andre ord, hvor vi er nå og stegene vi sekvensielt utførte for å komme oss hit.

# Reflog lar oss se historikk på våre operasjoner
$ git reflog head  # Se global historikk
$ git reflog master # Se historikk for master-greinen

# @ lar oss navigere bakover i historikken
$ git show master@{1}       # En operasjon bakover på master
$ git show head@{2}        # To operasjoner bakover (globalt)
$ git show master@{"yesterday"}  # Alternativt på tid/dato

# Første operasjon som er minst X gammel på gjeldene branch
$ git show @{"1 week 2 days ago"}

$ git show @{-1}         # Forrige branch du sjekket ut

# Atomløsningen for tirsdag morgen,
# revert alle mandagscommits på master (mellom søndag og nå)
$ git revert master@{"last sunday"}..master@{"today at 8:00"}

# Diff gjeldende branch (master) med forrige utsjekket (gren).
$ git checkout gren
$ git checkout master
$ git diff @{-1}

# Historikk fra master i går (med tidspunkter):
$ git reflog master@{"yesterday"}
525ddab master@{Fri Nov 1 18:18:49 2013 +0100}: commit: Mer fizz
423efd9 master@{Fri Nov 1 17:07:27 2013 +0100}: commit: Fjernet buzz
050d410 master@{Fri Nov 1 17:01:36 2013 +0100}: pull: Fast-forward

# Hva er forskjellen før og etter en pull?
$ git pull
$ git diff master master@{1}

HEAD^ og HEAD~

Som vi så kunne vi bruke @-operatoren til å navigere i historikken vår. Nå skal vi se på ^ og ~ som lar oss referere relativt i commit-treet.

HEAD^

^ er en foreldre-velger, den lar oss velge blant nodene som er direkte foreldre til en gitt node. I figuren ser vi at master/A har to foreldre, i dette tilfelle vil vi kunne nå B med A^1 og C med A^2. Dersom bare ^ er angitt antas ^1, mao A^=B.

Flere operatorer kan slåes sammen for å navigere oppover i treet. A^^ = A^1^1 = A->B->D for å nå D fra A.

HEAD~

~ lar oss navigere i generasjoner, den vil alltid velge første forelder. A~ = A~1 = B, vi navigerer en generasjon oppover i treet via første forelder. A~2 = A->B->D - to generasjoner bakover, alltid via første forelder.

Quiz

$ git reflog
0dfbba3 HEAD@{0}: checkout: moving from fizzbuzz to master
525ddab HEAD@{1}: checkout: moving from master to fizzbuzz
 1. A~3 = ?
 2. master^2 = ?
 3. master^2^2^ = ?
 4. fizzbuzz^~ = ?
 5. HEAD^2~2 = ?
 6. HEAD@{1} = ?
 7. HEAD@{1}~2 = ?
 8. HEAD@{-1}^2~ = ?
 9. 0dfbba3^^^ = ?
 10. 525ddab^2 = ?

comments powered by Disqus