Introduksjon til Nimrod


søndag 2. mars 2014 Nimrod

Denne artikkelen handler om programmeringsspråket Nimrod - et overraskende spennende språk jeg kom over for noen uker siden.

Jeg har lenge hatt lyst til å lære meg et såkalt systemutviklingsspråk. Jeg snakker om språk hvor man er "tettere på" datamaskinen. Den åpenbare kandidaten er C, men jeg klarer liksom aldri å komme orntlig i gang med det.

Derfor har jeg den siste tiden gått og vurdert alternativene. Ett av dem er D (tar egentlig opp kampen med C++), og så har vi nykommerne Rust og Go. Go skal være lite, pragmatisk og enkelt å komme i gang med. Rust er mye større, og tar et lengre steg bort fra C-arven. De er altså veldig forskjellige, og jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre...

Et språk som kompilerer til C

Og så kommer jeg plutselig over Nimrod (nimrod-lang.com). Du behøver ikke å være overrasket over at du ikke har hørt om det før, for det er det ikke mange som har. Men til å være så lite og "betydningsløst" overrasket det meg på flere områder.

Nimrod er et statisk typet imperativt språk. Målet med språket er at det skal gi utvikleren alle muligheter til å uttrykke seg på en god og elegant måte, men uten å inngå noe kompromi i forhold til kjøretids.

Kompilatoren produserer kompakt og effektiv C-kode (eller C++ eller Objective-C om man ønsker det). Språket har makroer, type inference, generics, og en rekke spennende features - inkludert et overraskende rikt standardbiblotek (gitt at det er så lite kjent).

Nimrod logo

En blanding av Python og Pascal

Oppfinneren sier språket er inspirert av Python og Pascal, men personlig synes jeg det har vel så mange likhetstrekk med F# / ML. Syntaksen er grei å komme i gang med.

Som vanlig når jeg tester ut et nytt språk begynner jeg med å løse oppgaven jeg kaller Euler1: Finn summen av alle tall under 1000 som er multipler av 3 eller 5.

Her er min første løsning. Først oppretter jeg en prosedyre som er en infix-operator for å sjekke om et tall er en multippel av et annet. Dette minner om hva du kan gjøre i F#, og er noe jeg kun gjorde for å være fancy :)

# A "is multiple of" operator 
proc `%=` (x, d: int): bool =
 x mod d == 0

Deretter implementerer jeg prosedyren som kjører en for-løkke over alle tallene og summerer opp:

# sum of all numbers below x
# that is a multiple of 3 or 5
proc euler1(x: int): int =
 result = 0
 for i in 1.. < x:
  if (i %= 3) or (i %= 5):
   result += i

Legg merke til at vi har type inference lokalt i prosedyren, men at vi må spesifisere typer i selve signaturen. result er en magisk variabel alle prosedyrer har, og med mindre man returnerer noe annet så er den den som returneres til slutt.

For å beregne og skrive ut svaret kan jeg nå skrive:

echo "Svaret er ", euler1(1000)

Nimrod har iteratorer

I neste løsning lager jeg en iterator som produserer alle tallene som er multipler av 3 eller 5. Dette er noe man finner i flere språk. I F# bruker man for eksempel sequence expressions, og i C# kan man lage en metode som returnerer en IEnumerable og bruke yield return for å returnere ett og ett element av gangen. Et annet navn som ofte betyr det samme er generators.

iterator eulerUpto(n: int): int =
 var i = 0
 while i <= n:
  if (i %= 3) or (i %= 5):
   yield i
  inc i

Nå kan jeg lage en loop som konsumerer iteratoren, og summere opp tallene på denne måten:

var result = 0
for i in eulerUpto(999):
 result += i

echo "Svaret er ", result

En funksjonell løsning med sekvenser

Jeg foretrekker funksjonelle løsninger, og Nimrod støtter dette også:

import sequtils

let
 eulerSeq = toSeq(eulerUpto(999))
 sum = foldl(eulerSeq, a + b)

"Svaret er ".echo sum

En liten detalj å legge merke til som jeg synes er spennende: I det siste eksempelet bruker jeg echo på en ny måte - som om det var en metode på et streng-objekt. Men det er akkurat den samme prosedyren. Slik jeg forstår det bruker Nimrod dot-operatoren til å sende verdien på venstresiden som første argument til prosedyren som kalles. Dette gjør at man står friere i forhold til hvordan man strukturerer koden, og man kan kjede sammen prosedyrekall på en enkel måte.

For ordens skyld - Nimrod har en sum-prosedyre også. Den finner vi i math-modulen:

import math
let sum2 = eulerSeq.sum
"Svaret er ".echo sum2

Les mer

Det kommer flere poster om Nimrod på Programmeringsbloggen, men mens du venter kan du ta en titt på følgende:


comments powered by Disqus