Kalenderluke 22: Når begynner krigen?


mandag 23. desember 2013 Julekalender

Spenningen er til å ta og føle på! Luke 22 er unnagjort, men det er fortsatt veldig gjevnt i toppen. Her er en fremstilling av hvordan den første timen så ut søndag morgen:

luke22_photofinish

Daniel T Johansen imponerte igjen med raskeste korrekte svar. Magnar overtok ledelsen, mens Stian og Eivind praktisk talt deler andreplassen.

Oppgaven

Oppgaven denne gangen er interessant - den virker vanskelig, men i det øyeblikket den er løst virker den ganske enkel. Oppgaven var å avgjøre det minste tallet dbdcaacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa kunne representere, gitt at hvert ulikt tegn representerer et unikt siffer, at vi ikke vet hvilken radiks det er, og at tallet ikke starter med null.

Her kommer et forsøk på en forklaring på hvordan man bør tenke, skrveet i Ruby.

# Vi begynner med et utenomjordisk nummer..
NUMBER = 'dbdcaacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa'

Hvor mange unike tegn har vi?

# Splitt opp strengen så vi kan jobbe med den..
digits = NUMBER.split ''
unique_digits = digits.uniq
puts "DIGITS: #{unique_digits}"

Output er DIGITS: ["d", "b", "c", "a"]

# Hvor mange fingre har de utenomjordiske?
# Minimum radiks (basert på antall unike siffer) 
# gir minimum verdi, så det trenger vi å vite..
base = unique_digits.size
puts "MINIMUM BASE: #{base}"

Output er MINIMUM BASE: 4

# Laveste siffer (bortsett fra 0) bør komme først
# for å lage et minimalt tall...
min_sequence = [1, 0] + (2..(base-1)).to_a
puts "MINIMUM DIGIT SEQUENCE: #{min_sequence}"

Output er MINIMUM DIGIT SEQUENCE: [1, 0, 2, 3]

# Kombineeerer vi dette med tegnene fra det
# utenomjordiske nummeret (i riktig rekkefølge),
# får vi den optimale (minimalle) betydningen
# avvv tegnene...
digit_hash = Hash[unique_digits.zip(min_sequence)]
puts "DIGIT REPRESENTATION: #{digit_hash}"

Output er DIGIT REPRESENTATION: {"d"=>1, "b"=>0, "c"=>2, "a"=>3}

# For hvert tegn i tallet (fra høyre), finn verdien
# basert på posisjonen, og summer!
puts "#{NUMBER} = " + 
 digits.
 reverse.
 each_with_index.
 inject(0) { |memo, (d, i)|
  puts "#{
   NUMBER[(-1*i)..-1].rjust(NUMBER.size)
  } = #{memo}" if i > 0
  memo + digit_hash[d] * base**i 
}.to_s

Gir output:

               a = 3
              aa = 15
              aaa = 63
             aaaa = 255
             aaaaa = 1023
            aaaaaa = 4095
            aaaaaaa = 16383
           aaaaaaaa = 65535
           aaaaaaaaa = 262143
          baaaaaaaaa = 262143
          cbaaaaaaaaa = 2359295
         bcbaaaaaaaaa = 2359295
         dbcbaaaaaaaaa = 19136511
        bdbcbaaaaaaaaa = 19136511
        cbdbcbaaaaaaaaa = 556007423
       ccbdbcbaaaaaaaaa = 2703491071
       dccbdbcbaaaaaaaaa = 6998458367
      adccbdbcbaaaaaaaaa = 58538065919
      dadccbdbcbaaaaaaaaa = 127257542655
     cdadccbdbcbaaaaaaaaa = 677013356543
     ccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 2876036612095
    bccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 2876036612095
    dbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 20468222656511
   cdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 161205711011839
   acdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 1005630641143807
  aacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 4383330361671679
  caacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 13390529616412671
 dcaacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 31404928125894655
 bdcaacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 31404928125894655
dbdcaacdbccdadccbdbcbaaaaaaaaa = 319635304277606399

Som vanlig er det gøy om andre deler hvordan de løste oppgaven!

PS: Både denne luken og oppgaven i luke 21 er basert på oppgaver fra Google Code Jam – en interessant konkurranse for dem som liker denne typen problemer og programmeringskonkurranser.


comments powered by Disqus