GIT bisect


mandag 11. november 2013 Git

Ukens GIT er skrevet av Stian Eikeland, og forteller om en veldig kul feature i git som det sikkert er mange som ikke har fått med seg. Gikk du glipp av ukens GIT #1? Se Brancing i GIT..

Hvor gikk det galt? – Ukens GIT #2

En eller annen gang mellom nå og en evighet siden oppstod en intrikat regresjonsfeil. Funksjonalitet du vet virket før, virker ikke lengre. Feilen er dessuten vanskelig å knytte til noen spesifikk kode. Hvor, når og hva var det egentlig som gikk galt? Git bisect kan hjelpe deg å finne svaret. Git bisect lar deg utføre binærsøk i historikken din.

Manuelt søk:

$ git bisect start      # Start et nytt søk.
$ git bisect bad       # Gjeldende commit fungerer ikke.
$ git bisect good HEAD~100  # 100 commits tidligere virket.
Bisecting: 49 revisions left to test after this (roughly 6 steps)

Git finner så frem commits i tur og orden hvor du må svare på om dette er en good commit (uten regresjonen) eller en bad commit (med regresjonen).

$ git bisect bad       # Merker denne som dårlig.
Bisecting: 24 revisions left to test after this (roughly 5 steps)
$ git bisect good      # Merker denne som bra.
Bisecting: 12 revisions left to test after this (roughly 4 steps)

Til slutt sitter du igjen med en utsjekket commit hvor det faktisk gikk åt skogen.

$ git bisect good
7974f24dc57dfe7f1f91a4479af8b654a2f86c9e is the first bad commit
$ git bisect reset      # Avslutt.

Automatisk søk

Letingen kan også automatiseres dersom det er veldig mange commits som skal sjekkes. Lage et lite program eller script som sjekker etter feilen for deg.

#!/usr/bin/env python
import sys
import kalkulator
if kalkulator.summer(2, 2) != 4:
  sys.exit(1)
sys.exit(0)

La git bisect kjøre scriptet, og den finner frem til stedet hvor regresjonen ble innført

$ git bisect start HEAD HEAD~100  # Søk fra HEAD til HEAD~100.
$ git bisect run ./testscript.py
51b3d63432203898d4d58710f0dcf1178cce1d7e is the first bad commit
bisect run success

comments powered by Disqus