Lister av Lambda


torsdag 11. april 2013 Polyglot Lister Lambda JavaScript CoffeeScript Lisp Macro

Vet du hva dette er?

function(callback) {
  return callback(1,function(callback) {
    return callback(2,function(callback) {
      return callback(3,function(callback) {
        return callback(undefined,undefined,true);
      },false);
    },false);
  },false);
};

For det første; dette er JavaScript. Koden er et eksempel på hvordan du kan representere lister i et språk som ikke har stort annet enn funksjoner. Funksjonene i dette eksempelet representerer listen bestående av elementene 1, 2 og 3. Jeg kommer tilbake til denne koden i slutten av artikkelen.

I forrige uke kom jeg over bloggposten List Out of Lambda. Bloggeren Steve Losh leker der med tanken: "Hva trenger man fra et programmeringsspråk egentlig?". Steg for steg forklarer han hvordan man kan lage lister av enkle byggestener, noe jeg selv også forsøkte i Funksjonell lek med lister i F# for en måned siden. Steve gjør det bedre, og går også lengre i å bygge ulike liste-operasjoner og også tall og regneoperasjoner basert på funksjons-listene.

Jeg tenker blant annet at måten blogposten gjør det på er et bra utgangspunkt for å innøve grunnleggende forståelse for funksjonell programmering, og at det kan være en grei kata-lignende øvelse å gjøre fra tid til annen. Jeg foreslår først og fremst at du leser bloggposten til Steve – det jeg vil gjøre her er bare å gjengi kjernen i eksempelet hans. Jeg vil også sammenligne med en implementasjon i CoffeeScript og en i LispyScript (to språk som kompilerer til JavaScript).

Lister av funksjoner i JavaScript

Her følger koden som trengs for å definere og jobbe med lister: funksjonene cons, head, tail og isEmpty samt en funksjon emptyList som representerer den tomme listen. Steve bruker navnet prepend i stedet for cons, men jeg er såpass farget av Lisp at jeg synes cons er bedre.

(function() {

 var emptyList = function(callback) {
  return callback(undefined, undefined, true);  
 };

 var cons = function(head, tail) {
  return function(callback) {
   return callback(head, tail, false);
  };
 };

 var head = function(lst) {
  return lst(function(head, tail){ 
   return head; 
  });
 };
 var tail = function(lst) {
  return lst(function(head, tail){ 
   return tail; 
  });
 };
 var isEmpty = function(lst) {
  return lst(function(head, tail, empty){ 
   return empty; 
  });
 };

 var list1 = cons(1, cons(2, emptyList));

 console.log(head(list1));
 console.log(head(tail(list1)));
 console.log(isEmpty(tail(list1)));
 console.log(isEmpty(tail(tail(list1))));

})();

Sliter du med å forstå dette må du altså lese List Out of Lambda, som forklarer det veldig bra!

I slutten av koden ser du at jeg oppretter en liste jeg kaller list1 som i prinsippet består av elementene 1 og 2. Output fra scriptet blir "1", "2", "false" og "true".

Lister av funksjoner i CoffeeScript

Siden det er mye funksjoner her tenkte jeg det ville være interessant å se hvordan koden ble seende ut i CoffeeScript.

empty_list = (callback) ->
 callback undefined, undefined, true

cons = (head, tail) ->
 (callback) -> callback head, tail, false

head = (lst) ->
 lst ((head) -> head)

tail = (lst) ->
 lst ((_, tail) -> tail)

is_empty = (lst) ->
 lst ((_, __, empty) -> empty)

list1 = cons 1, (cons 2, empty_list)

console.log (head list1)
console.log (head (tail list1))
console.log (is_empty (tail list1))
console.log (is_empty (tail (tail list1)))

Som du ser er koden mye mer kompakt, og den produserer nøyaktig den samme JavaScript-koden.

Men for en gangs skyld synes jeg det blir litt vel kompakt. Disse funksjonene som returnerer funksjoner blir rett og slett litt vanskelige å få tak på i CoffeeScript. Det er så få faste holdepunkter i koden, som stort sett bare består av piler, paranteser og variabelnavn. I dette tilfellet savner jeg faktisk strukturen som krøllklammer, function og return gir meg i JavaScript.

Kanskje det er en vanesak, men det er i alle fall en observasjon.

Lister av funksjoner i LispyScript

Jeg introduserte mine lesere for LispyScript første gang i posten JavaCoffeeLispyPogoScript i fjor høst. LispyScript er en Lisp-variant som kan brukes sammen med node.js, og som produserer JavaScript-kode. Her er koden vi jobber med oversatt til LispyScript:

((function ()

 (var empty_list 
  (function (callback)
   (callback undefined undefined true)))

 (var cons 
  (function (head tail)
   (function (callback)
    (callback head tail false))))

 (var head 
  (function (lst)
   (lst (function (head tail empty) head))))

 (var tail 
  (function (lst)
   (lst (function (head tail empty) tail))))

 (var is_empty 
  (function (lst)
   (lst (function (head tail empty) empty))))

 (var list1 (cons 1 (cons 2 empty_list)))

 (console.log (head list1))
 (console.log (head (tail list1)))
 (console.log (is_empty (tail list1)))
 (console.log (is_empty (tail (tail list1))))))

Som vanlig synes jeg Lisp gir ganske vakker kode, og i alle fall for meg er den enklere å lese enn både JavaScript og CoffeeScript-variantene.

Lisp-makroer avslører hva som skjer

Og så fikk jeg en ide. Hva om jeg endret LispyScript-versjonen til å bruke makroer i stedet for funksjoner for cons, head, tail, is_empty og empty_list? Da vil det som skjer i runtime i den første versjonen i stedet skje i compile time. La oss teste det...

((function ()

 (macro empty_list ()
  (function (callback)
   (callback undefined undefined true)))

 (macro cons (head tail)
  (function (callback)
   (callback ~head ~tail false)))

 (macro head (lst)
  (~lst (function (head tail empty) head)))

 (macro tail (lst)
  (~lst (function (head tail empty) tail)))

 (macro is_empty (lst)
  (~lst (function (head tail empty) empty)))

 (var list1 (cons 1 (cons 2 (empty_list))))

 (console.log (is_empty (tail (tail list1))))))

Merk: Jeg har fjernet tre av console.log-kallene, kun for enkelhets skyld.

Hvis jeg nå kompilerer denne koden, og tar en titt på det resulterende JavaScriptet, vil lambda-listene avsløre hvordan de virker. Det du til nå har måttet forestille deg i ditt eget hode (eller som du så en preview av i starten av denne blogposten) blir nå mer eller mindre klart og tydelig:

// Generated by LispyScript v0.2.5
(function() {
  var list1 = function(callback) {
    return callback(1,function(callback) {
      return callback(2,function(callback) {
        return callback(undefined,undefined,true);
      },false);
    },false);
  };
  return console.log(list1(function(head,tail,empty) {
    return tail;
  })(function(head,tail,empty) {
    return tail;
  })(function(head,tail,empty) {
    return empty;
  }));
})();

Her er altså alle liste-operasjonene inlinet der de trengs i form av anonyme funksjoner – cons, head, tail osv. eksisterer ikke lengre som navngitte funksjoner.

Interessert i mer? Hva med å lese posten Message Passing Style som jeg skrev i 2011, hvor jeg snakker om objektorientert programmering basert på funksjoner (også med eksempel i JavaScript)?


comments powered by Disqus