Parrot og PIR


torsdag 17. januar 2013 Polyglot Perl Assembly

Jeg har lest meg litt opp på noe som heter Parrot i det siste. Parrot er en virtuell maskin på samme måte som JVM (Java-platformen) og CLR (.NET på Windows). Parrot er VM'en som ligger bak Rakudo, den mest profilerte implementasjonen av Perl 6.

Mens JVM og CLR først og fremst er designet med tanke på statisk typede språk, er Parrot tilrettelagt for dynamiske språk. Dessuten er VM'en register-basert, mens JVM og CLR er stack-baserte. Dette betyr at Parrot's simulering er tettere på hvordan den fysiske datamaskinen faktisk fungerer.

Grunnen til at jeg ser på Parrot er at det er en interessant platform for utvikling av nettopp dynamiske språk. Parrot har en mengde kompilerings-verktøy som gjør jobben brukbart enkel (det gjenstår selvsagt å se).

Parrot-kode

Parrot Intermediat Representation, eller PIR, er lavnivå-språket man normalt bruker får å kode mot Parrot. Parrot er basically et assembly-språk, men har noen høyerenivå-egenskaper i form av syntaktisk sukker. Under PIR finner man PASM – Parrot assembly uten dette sukkeret. Begge deler kan kompileres til PBC – Parrot Byte Code – som er det VM'en eksekverer.

Så hvis jeg skal lage et språk som skal kjøre på Parrot så må jeg lære meg PIR. Og her ser du mitt aller første PIR-program. Som vanlig har jeg laget kode som skriver ut summen av alle multipler av 3 eller 5 under 1000 (du finner dusinvis av løsninger på denne oppgaven i ulike språk her på bloggen).

Først har vi en subrutine som sjekker om et tall er et multippel av 3 eller 5:

.sub multiple_of_3_or_5
 .param int n
 $I0 = n % 3
 unless $I0 goto yes
 $I0 = n % 5
 $I0 = not $I0
 .return ($I0)
yes:
 .return (1)
.end

Rutinen tar ett parameter n av typen int. Jeg bruker et integer-register $I0 hvor jeg først tar vare på resten av å dele n på 3. Og så må jeg bruke goto – det er egentlig den eneste tingen jeg har for å styre programflyten i PIR, bortsett fra funksjonskall da. Merk også at integer-verdien 0 er det samme som false, mens alle andre tall er true. Resten burde da være mulig å forstå. Subrutinen returnerer altså 0 eller 1 alt etter om n er et multippel av 3 eller 5 eller ikke.

Og så har jeg laget en main-subrutine som ved hjelp av flere goto's looper gjennom alle tall fra 1 til 999 og legger de til en sum om tallet skal inkluderes.

.sub main :main
 .local int sum, n
 n = 0
 sum = n

loop:
 inc n
 if n == 1000 goto end
 $I0 = multiple_of_3_or_5(n)
 if $I0 goto add_it
 goto loop

add_it:
 sum += n
 goto loop

end:
 say sum
.end

Her ser du ett av eksemplene på at PIR er enklere å kode i enn PASM – jeg kan deklarere lokale variabler som sum og n. I bakkant er dette bare ulike registre, men jeg kan i alle fall gi dem fornuftige navn.

Og det var det! Jeg er helt i startgropen, men vil eksperimentere med PIR og Parrot's kopilatorverktøy en stund fremover for å se om jeg kan lage noe kult noe.


comments powered by Disqus