Community-fiskebolle på ROOTS 2012


fredag 27. april 2012 NNUG

I forbindelse med ROOTS-konferansen, som pågår i Bergen akkurat nå, arrangerte NNUG og JavaBin i går kveld et community fishbowl-møte. Dette er en form for paneldebatt hvor hverken temaene det skal snakkes om eller hvem som skal snakke er avtalt på forhånd. Formatet ble prøvd ut i fjor, og fungerte da så bra at det ble gjentatt i år.

WP_000369

Og resultatet var upåklagelig god stemning og friske diskusjoner fylt med sterke meninger. Utviklermiljøet har kanskje en høyere andel introverte og asosiale mennesker enn grupperinger flest, men det skjer ting når vi møtes og diskuterer det vi brenner for!

Jeg skal ikke gjengi spesielt mye av hva som ble sagt, men jeg satte blant annet pris på debatten rundt nødvendigheten av outsourcing, hva det krever/innebærer av omstillinger, og hvordan man gjør det effektivt.

WP_000365

En annen diskusjon som økte temperaturen i rommet startet med bruk av ORM'er, og endte opp med å handle om event sourcing, og hvordan det kan erstatte behovet for tradisjonelle databaser og totalt sett gir en bedre og mer fleksibel løsning.

Vi hadde også en meget kort diskusjon om LISP, og hvorfor folk ikke bruker det. Det ble sagt av flere at det som tiltrekker dem til programmering er at det er det nærmeste vi kommer magi; vi kan tenke på ting som ikke eksisterer, trykke litt på tastene, og så har vi laget de mest fantastiske ting som påvirker mennesker og hverden rundt oss. Mitt poeng med LISP er at det er det språket med størst magisk potensiale.

Det ble også litt flåsete sagt at det aldri har blitt laget noe fornuftig i LISP. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle – jeg kom ikke på det i går, men jeg burde selvsagt ha påpekt at vi til og med har sendt kjørende LISP-kode ut i verdensrommet. NASA's Remote Agent, programmert i Common Lisp, ble blant annet forsøkt portet til C++, men det måtte man gi opp etter ett år med utvikling. I 1999 kontrollerte programvaren Deep Space 1, og ble kåret til "NASA Software of the Year". (kilde)

Mer om Fishbowl-konseptet på WikiPedia. Følg med på bergen.nnug.no for fremtidige møter!


comments powered by Disqus