Forth


søndag 18. desember 2011 Julekalender Polyglot Forth

Er du klar for noe veldig anderledes? Si hei til Forth, et stack-basert programmeringsspråk. Forth har røtter helt tilbake til 1958, men er fortsatt i bruk i dag. Og om du aldri kommer til å benytte et stack-basert språk i jobben din, vil det å lære Forth likevel gi deg verdifull kunnskap og alternative måter å tenke problemløsning på.

FORTH

Til å begynne med var Forth det personlige programmeringsmiljøet til en fyr som heter Charles H. Moore. Først tidlig på 70-tallet fikk andre utviklere innblikk i hva Moore holdt på med. I løpet av en tiårsperiode ble språket portet til mange ulike platformer.

Charles skiftet ofte jobb, tok med seg Forth, og siden det var et lett språk å porte brukte han og andre det blant annet for å komme i gang med programmering for ny hardware: De første programmene som kjørte på Intel's 8086-chip i 1978 var skrevet i Forth, og MacFORTH var det første utviklingsmiljøet på den første Apple Machintosh'en i 1984.

ch1-push-2468I dag brukes Forth fortsatt til mye rart som for eksempel boot-loadere (som Open Firmware), i noen kritiske systemer hos NASA, og i andre "embedded"-systemer.

Forth kan sees på både som et programmeringsspråk og et operativsystem. Men det er ikke alt; det er også implementasjonen av en filosofi. Forth står for enkelthet! Språket har minimalt med syntaks, og det eneste du egentlig har å jobbe med er en LIFO-kø, altså en stack. Likevel er det ekstremt fleksibelt.

På tide med litt kode

Jeg skal vise deg to ulike løsninger på Euler-problem nummer 1 – hvordan man finner summen av alle tall under 1000 som er multipler av 3 eller 5. I begge løsningene trenger jeg å kunne sjekke om et tall er et multippel av 3 eller 5, så vi begynner med å definere prosedyrer for det:

 1 : multiple-of-3 dup 3 mod 0 = ;
 2 : multiple-of-5 dup 5 mod 0 = ;

I Forth sier vi egentlig ikke prosedyrer – vi kaller det bare "ord". Ordet multiple-of-3 består av fem instruksjoner. Først dupliserer det det øverste elementet på stacken med ordet dup. Deretter putter det et 3-tall på stacken. Mod plukker så de to øverste elementene av stacken, og erstatter dem med modulo-verdien. Hvis det opprinnelige elementet på stacken f.eks. var tallet 6 vil stacken nå innholde 6 og 0.

Videre pusher multiple-of-3 tallet 0 på stacken, som nå vil inneholde 6, 0 og 0. Til slutt brukes "=" til å poppe de to øverste elementene, sjekke om de er like, og pushe resultatet (true) tilbake.

ch2-dup

Det ble litt mye detaljer, men jeg håper du nå begynner å forstå prinsippet med hvordan Forth fungerer. Nå følger resten av løsningen. Syntaksen virker nok rar og uvandt, men i praksis er dette en loop fra 1 til 999, hvor hvert tall sjekkes og enten plusses på tallet på stacken eller droppes.

10 : euler1
11  0          \ Starting with a sum of 0
12  1000 1 ?do i     \ Loop from 1 to 999
13   multiple-of-3 if  \ if multiple of 3
14    +        \ add to sum
15   else
16    multiple-of-5 if \ else if multiple of 5
17     +       \ add to sum
18    else
19     drop      \ else discard it
20    then
21   then
22  loop
23  . cr         \ print sum and carriage return
24 ;
25 
26 euler1         \ "call" euler1

Koden ser sikkert veldig baklengs ut. Det krever litt erfaring før du kan begynne å lese algoritmer som dette. Men jeg lover det kommer til å gi mening etterhvert om du jobber litt med det..

En rekursiv variant

Det er vanskelig å forklare hvorfor, men å bruke en loop som i løsningen over føles litt som å jukse. Jeg lagde derfor også en rekursiv løsning på oppgaven. Den er litt mere komplisert, men illustrerer også flere aspekter ved stack-basert programmering.

Om du har problemer med å følge med på denne koden kan du scrolle litt ned og sammenligne med en identiske løsningen implementert i C#.

30 : next-is-zero dup 0 = ;
31 : keep-number dup ;
32 
33 : keep-number-if-multiple-of-3-or-5
34  multiple-of-3 if
35   keep-number
36  else
37   multiple-of-5 if
38    keep-number
39   then
40  then
41  1- \ Decrement by one to prepare next number
42 ;
43 
44 : generate-numbers
45  next-is-zero invert if
46   keep-number-if-multiple-of-3-or-5
47   recurse
48  then
49 ;
50 
51 : sum-numbers \ Sums numbers until next number is 0
52  +
53  swap next-is-zero if drop else swap recurse then
54 ;
55 
56 0 999 generate-numbers drop sum-numbers . cr ;

Denne algoritmen bygger først opp en stack med alle tallene som er delelige på 3 eller 5. Nedenfor ser du hvordan stacken bygger seg opp i løpet av de 16 første iterasjonene:

59 \ Stack dump from running generate-numbers:
60 <2> 0 999
61 <3> 0 999 998
62 <3> 0 999 997
63 <3> 0 999 996
64 <4> 0 999 996 995
65 <5> 0 999 996 995 994
66 <5> 0 999 996 995 993
67 <6> 0 999 996 995 993 992
68 <6> 0 999 996 995 993 991
69 <6> 0 999 996 995 993 990
70 <7> 0 999 996 995 993 990 989
71 <7> 0 999 996 995 993 990 988
72 <7> 0 999 996 995 993 990 987
73 <8> 0 999 996 995 993 990 987 986
74 <8> 0 999 996 995 993 990 987 985
75 <9> 0 999 996 995 993 990 987 985 984
76 osv...

Det første tallet i klammer på hver linje er antall elementer på stacken. Toppen av stacken er lengst til høyre.

Etter at alle tallene er samlet opp, brukes ordet sum-numbers til å "slå dem sammen". Her ser du hvordan stacken utvikler seg, og til slutt står igjen med svaret:

78 \ Stack dump from running sum-numbers:
79 <467> 20 18 15 12 10 9 6 5 3
80 <466> 21 20 18 15 12 10 9 6 8
81 <465> 24 21 20 18 15 12 10 9 14
82 <464> 25 24 21 20 18 15 12 10 23
83 <463> 27 25 24 21 20 18 15 12 33
84 <462> 30 27 25 24 21 20 18 15 45
85 ...
86 <7> 0 999 996 995 993 990 228195
87 <6> 0 999 996 995 993 229185
88 <5> 0 999 996 995 230178
89 <4> 0 999 996 231173
90 <3> 0 999 232169
91 <2> 0 233168

Som lovet følger til slutt samme løsning "oversatt" til C#. Kommentarene i koden viser hva koden mapper til i Forth:

10 using System;
11 using System.Collections.Generic;
12 
13 namespace Euler1.RecursiveStackSolution
14 {
15   class Program
16   {
17     static Stack<int> stack = new Stack<int>();
18 
19     static bool MultipleOf3 {
20       get {
21         return stack.Peek() % 3 == 0; // dup 3 mod 0 =
22       }
23     }
24 
25     static bool MultipleOf5 {
26       get {
27         return stack.Peek() % 5 == 0; // dup 5 mod 0 =
28       }
29     }
30 
31     static bool NextIsZero {
32       get {
33         return stack.Peek() == 0; // dup 0 =
34       }
35     }
36 
37     static void KeepNumber() {
38       stack.Push(stack.Peek()); // dup
39     }
40 
41     static void KeepNumberIfMultipleOf3or5() {
42       if (MultipleOf3) // multiple-of-3 if
43         KeepNumber();
44       else if ((MultipleOf5)) // multiple-of-5 if
45         KeepNumber();
46       stack.Push(stack.Pop() - 1); // 1-
47     }
48 
49     static void GenerateNumbers() {
50       if (!NextIsZero) { // next-is-zero invert if
51         KeepNumberIfMultipleOf3or5();
52         GenerateNumbers();
53       }
54     }
55 
56     static void Swap() { // swap
57       int a = stack.Pop(); int b = stack.Pop();
58       stack.Push(a); stack.Push(b);
59     }
60 
61     static void SumNumbers() {
62       stack.Push(stack.Pop() + stack.Pop()); // +
63       Swap();
64       if (NextIsZero)
65         stack.Pop(); // drop
66       else {
67         Swap();
68         SumNumbers();
69       }
70     }
71 
72     static void Main() {
73       stack.Push(0); // 0
74       stack.Push(999); // 999
75       GenerateNumbers();
76       stack.Pop(); // drop
77       SumNumbers();
78       Console.WriteLine(stack.Pop()); // . cr
79     }
80   }
81 }

Som du ser blir det "mye mer syntaks" i C# for å få til det samme som jeg har gjort i Forth.

Hvordan komme i gang med Forth

GForth er en open source-implementasjon av Forth. Last den ned! Så leser du online-boken Starting Forth. Resten kommer av seg selv!

Hvorfor bruke tid på Forth

Forth er anderledes, og lærer deg derfor nye måter å tenke på. Denne forklaringen på hvorfor du skal se på et bestemt språk begynner å bli en gjenganger nå.

I starten sa jeg at Forth representerer en filosofi. Denne filosofien er forklart i boken Thinking Forth (pdf her), publisert første gang i 1984. Det er verdt å lære seg Forth bare fordi det lar deg lese og forstå denne boken, som regnes som en klassiker blant bøker ment for utviklere.

Følgende utdrag (..mener jeg..) er hentet fra innledningen:

Our most essential tools and techniques are mental. We need a consistent and practical methodology for thinking about software problems. That is what I have tried to capture in this book. Thinking Forth is meant for anyone interested in writing software to solve problems. It focuses on design and implementation; deciding what you want to accomplish, designing the components of the system, and finally building the program.

The book stresses the importance of writing programs that not only work, but that are also readable, logical, and that express the best solution in the simplest terms.

I følge forfatteren korresponderer Forth-programmering bra med måten vi mennesker tenker på. Forth er enkelt, elegant og fleksibelt.


comments powered by Disqus