Likheter mellom F# og Erlang


fredag 18. november 2011 Erlang F# Pattern matching

Jeg hadde meg en tur innom bloggen til Christian Abildsø a.k.a. @mcmuttons i dag, og oppdaget en blogpost han skrev for halvannet år siden om å gjøre bowling kata i F#. Og jeg synes koden han kom opp med var så vakker at jeg nesten bare måtte dele det.

Her bruker Christian patter matching til å beregne poengene for et sett med bowlingkast.

10 module Scorer
11 
12 let rec CalculateFrame rolls frame =
13   match rolls with
14     | _ when frame = 10     -> 0
15     | 10::y::z::rest      -> 10+y+z + CalculateFrame (y::z::rest) (frame+1)
16     | x::y::z::rest when x+y=10 -> 10+z  + CalculateFrame (z::rest)  (frame+1)
17     | x::y::rest        -> x+y  + CalculateFrame rest     (frame+1)
18     | _             -> 0
19 
20 let CalculateScore rolls =
21   CalculateFrame rolls 0

Dette fikk meg til å se hvor kort avstand det kan være fra F# til et språk jeg selv har jobbet endel med, nemlig Erlang. Jeg har blogget om pattern matching i Erlang tidligere, og her kan du se hvordan Christians algoritme ville sett ut:

10 -module(scorer).
11 -export([calculate_score/1]).
12 
13 calculate_frame(Rolls, Frame) ->
14  case Rolls of
15   _ when Frame == 10    -> 0;
16   [10,Y,Z|Rest]       -> 10+Y+Z + calculate_frame([Y,Z|Rest], Frame+1);
17   [X,Y,Z|Rest] when X+Y==10 -> 10+Z  + calculate_frame([Z|Rest], Frame+1);
18   [X,Y|Rest]        -> X+Y  + calculate_frame(Rest, Frame+1);
19   _             -> 0
20  end.
21 
22 calculate_score(Rolls) ->
23  calculate_frame(Rolls, 0).

Noen små syntaksforskjeller er det jo, men ellers er det jo det samme. Desverre, får jeg vel nesten si, er det F#-versjonen som har flest estetiske kvaliteter.

Det var det hele. Årets korteste blogpost fra denne kanten? :D


comments powered by Disqus