Loop-o-rama 2: Avansert nybegynner


fredag 9. september 2011 Polyglot

Historien om løkker fortsetter! Vi er fortsatt på nybegynnerstadiet, og jeg håper mine lesere holder ut. I dag skal vi bare bruke et minutt eller to til å se på forskjellen mellom for og while...

Gikk du glipp av begynnelsen? Del 1 finner du her.

While med for og for med while

For å bli mer fortrolig med løkker, og for å bli god på å velge riktig type, kan man se på hvordan man kan bytte på å bruke while og for. Som et eksempel kan vi skrive ut tallene 1 til 5 med en while-løkke:

int i = 1; // initializer
while(i <= 5) // test
{
    Console.WriteLine(i);
    i++; // step
}

Som du ser trenger vi egentlig ikke for-løkker sålenge vi har while, men for-løkke-syntaksen er mere kompakt og enklere å lese. Vi kan også implementere en typisk while-løkke ved hjelp av for – enten slik:

for( ; some_boolean_condition ; ) {
    do_something;
}

.. eller slik:

for( ; some_boolean_condition ; do_something) { }

comments powered by Disqus