NNUG Bergen mars 2011: Dependency Injection


torsdag 31. mars 2011 NNUG Bøker Softwareutvikling

seemann_cover150Kveldens tema var Dependency Injection (DI) da dansken Mark Seeman besøkte oss i Bergen. Han snakket om principles, patterns og containers, og foredraget fløt veldig bra. Han var overbevisende og underholdende, og beviste at live koding kan fungere utmerket når det blir gjort riktig. Etter min mening var dette ett av de bedre foredragene vi har hatt på NNUG.

La meg forsøke å koke ned Marks budskapet i et par avsnitt..

Dependency Injection handler først og fremst om å gjøre koden utvidbar. Og dette er relevant for nesten alle applikasjoner – vi utvider hele tiden med ny funksjonalitet i eksisterende løsninger.

Dependency Injection gir også renere kode, kode som ikke skjuler sine avhengigheter. Slik kode gjør det vanskeligere å gjøre feil. Han disset Service Locator pattern ganske kraftig, og forklarte godt hvilke ulemper det fører med seg. I PSWinCom bruker vi en kombinasjon av dependency incetion og service locator, og jeg er smertelig klar over svakhetene med den sistnevnte teknikken. Service Locator skjuler kompleksitet, mend DI statisk deklarerer kompleksiteten.

“Don’t be tempted by the Service Locator” Smilefjes

Mark Seeman er aktuell med boken Dependency Injection in .NET, som lanseres på Manning om et par måneder (tilgjengelig nå gjennom MEAP).


comments powered by Disqus