Et Oslo-prosjekt for SMS-tjenester


torsdag 13. januar 2011 DSL Jobb PSWinCom

Absolutt alle har en mobil. De har den med seg overalt. De leser meldingene de får nesten med en gang de mottar den. Mobile meldinger er en ekstremt effektiv og anvendelig kommunikasjonskanal man kan få utrolig mye ut av om man bruker den riktig.

Mange flere burde utnytte dette enn hva som er tilfelle i dag. Et steg i retning vil være å gjøre det enklere å utvikle skreddersydde tjenester, slik at det blir billigere og at man kan gå raskere fra idé til fungerende tjeneste.

Microsoft hadde en drøm

oslomI 2007 startet Microsoft opp et prosjekt de kalte for “Oslo”. Dette prosjektet skulle forske frem og utvikle et sett med modelleringsteknologier og verktøy. Målet var en betydelig produktivitetsøkning innenfor både utvikling og vedlikehold av systemer på .NET-plattformen, gjennom å fasilitere et mer effektivt sammarbeid mellom utviklere, arkitekter og IT-medarbeidere.

En stund var det mye publisitet rundt “Oslo”, og Microsoft hadde noen av sine beste folk på teamet (som Don Box), men det var vanskelig å forstå akkurat hva de forsøkte å levere. Etterhvert ble det klart at prosjektet skulle fremstille tre ulike teknologier. Den første biten var en sentral database for å lagre arbeidsflyt, meldingsformater, meldingsprotokoller, og andre elementer som definerer et datasystem. Denne komponenten ble etterhvert kjent som SQL Server Modeling Services.

Den neste komponenten var et modelleingsspråk for å beskrive arbeidsflyt, formater og andre ting som skulle lagres i den nevnte databasen. Dette språket fikk navnet ”M”. Og den tredje komponenten, med kodenavn “Quadrant”, var en visuell editor for å bruke språket og databasen.

På sensommeren i fjor ble det derimot klart at Oslo-prosjektet var terminert, og utvikling av både SQL Server Modeling Services og “Quadrant” ble avsluttet for godt. Bare modelleringsspråket “M”, som har vist seg å ha verdi utover det det var tiltenkt til i “Oslo”, lever fortsatt.

Så hva har dette med mobil kommunikasjon å gjøre..?

PSWinCom har også en drøm

Vi i PSWinCom har også en drøm, og vi har nå satt i gang et spennende prosjekt som på flere måter kan sammenlignes med “Oslo”. Vårt mål er å bruke vår solide erfaring på området til å gjøre det betydelig enklere å utvikle tjenester for mobil meldingskommunikasjon. Prosjektet har foreløpig fått navnet “Anchovy”, og kan revolusjonere SMS-bransjen.

sms-til-folket

Jeg har tidligere nevnt at jeg kommer til å fokusere mye på domenespesifie språk i år, og det er ikke tilfeldig. Hovedfokuset i “Anchovy” er nemlig å utvikle et språk for å forenkle sammarbeidet mellom dem som kommer opp med nye ideer til mobile kommunikasjonstjenester og dem som realiserer dem. Å utvikle f.eks. SMS-tjenester skal bli mye enklere enn det er i dag, uten at man mister muligheten til å innovere og skape helt nye tjenester som ingen har tenkt på før.

Som i “Oslo” foregår vår forskning og utvikling på tre plan:

Språk: Vi vil utvikle et språk som lar deg designe en mobil kommunikasjonstjeneste på en konsis og effektiv måte, uten at man må forholde seg til omkringliggende kompleksistet og infastruktur. Dette skal være et språk som markedsfolk og utviklere sammen kan bruke for å spesifisere hvordan en tjeneste skal fungere. I dag spesifiseres løsninger i Word, og implementeres i språk som f.eks. C#. I morgen gjøres begge deler i vårt nye språk!

Vi har en visjon om at språket kan publiseres som en åpen standard, og tas i bruk av alle som ønsker å lage tjenester for mobil meldingskommunikasjon, uavhengig av leverandør og plattform.

Verktøy: Vi vil så utvikle et solid verktøy man benytter for å spesifisere og administrere tjenester ved hjelp av det nye språket. Verktøyet vil ha innebygd støtte for å simulere meldingstrafikk, og skal dermed la deg teste tjenestene før du publiserer dem.

Motor: Til sist vil vi utvikle en motor for å kjøre tjenester definert i det nye språket. Denne motoren vil bli integrert i våre eksisterende plattformer – PSWinCom Gateway og PSWinCom Intouch – og gjøre det enkelt å publisere og drifte de nye tjenestene.

Om ikke annet vil prosjektet resultere i en enklere hverdag for utviklerne i PSWinCom; vi vil kunne produsere skreddersydde SMS/MMS-løsninger for våre kunder raskere enn noen gang tidligere. Får vi til det vi håper vil prosjektet også gjøre det enklere for våre kunder å lage sine egne tjenester, uten at vi må være involvert. Og har vi suksess vil språket vårt (og kanskje også verktøyene vi lager) bli akseptert og tatt i bruk som en ny standard i mobilbransjen.

Så får vi bare håpe “Anchovy” får en bedre utgang enn det “Oslo” fikk.


comments powered by Disqus