Informatisk julekalender: Luke 18


lørdag 18. desember 2010 Julekalender

nygaard_dahl

Ole-Johan Dahl er velkjent som Norges aller fremste informatiker gjennom tidene. Sammen med Kristen Nygaard utviklet han programmeringsspråket Simula på 60-tallet – og med det ble de også opphavsmennene til objektorientert programmering. De var først ute med klasser og objekter, og introduserte blant annet arv, virtuelle metoder og multi-threading, abstraksjoner som hjelper utviklere å håndtere en større grad av kompleksitet.

Som nordmenn kan vi være stolte av det disse karene gjorde i løpet av sin tid på Norsk Regnesentral. Simula ble ikke et spesielt populært programmeringsspråk i seg selv, men inspirerte utviklingen av andre, betydningsfulle språk som Smalltalk, Objekt Pascal og C++. På 90-tallet ble objektorientering den dominerende programmeringsmetodologien.

I løpet av perioden 2000 til 2002 ble Nygaard og Dahl anerkjent for sitt arbeide med både Turingprisen, John von Neumann-medaljen, og hver sin Kommandør av Sankt Olavs Orden-tittel.


comments powered by Disqus