Informatisk julekalender: Luke 5


søndag 5. desember 2010 Julekalender

shannon

Vi beveger oss nå over i moderne historie, det forrige århundre. Bak luke 5 skjuler det seg en meget betydningsfull amerikaner ved navn Claude Elwood Shannon. Dette var en mann som omgikk personer som for eksempel Albert Einstein – men mens absolutt alle vet hvem Einstein var så er det svært få som kjenner Shannon, selv om han nok har hatt større betydning for utviklingen av det moderne samfunnet enn det Albert har hatt.

Shannon studerte matematikk og elektronikk ved MIT. Han var bare 21 år gammel da han i 1937 skrev sin masteroppgave – kanskje den mest betydningsfulle masteroppgaven noen sinne!

Kort fortalt viste Shannon hvordan bolsk algebra (se luke 4) og binær aritmetikk kunne brukes til å forenkle bruken av elektriske reléer i telefonsystemer. Deretter snudde han konseptet på hodet, og beviste at det er mulig å bruke elektriske reléer til å løse bolske algebra-problemer. Å utnytte elektriske brytere til å utføre logikk er den grunnleggende teknikken som ligger bak alle elektroniske, digitale datamaskiner. Shannons arbeide ble fundamentet for praktisk design av digitale kretser – og den digitale datamaskinen.

30- og 40-tallet må ha vært en fantastisk tid å starte en forskerkarriære innen realfag. Ser man bort fra det tragiske med andre verdenskrig så skjedde det en enorm utvikling i vår forståelse av verden og vår evne til å manipulere den. Etterhvert som Shannons teori ble kjent begynte folk å forstå og spekulere i hva det ville muligjøre. Shannon sa selv:

"I visualize a time when we will be to robots what dogs are to humans, and I'm rooting for the machines."

En futurist etter mitt hjerte :)

I årene etter masteroppgaven jobbet Shannon innenfor mange, ulike felt, og men mange av de personene som var sentrale i utvilklingen av datamaskinen. Og i 1948 kom han med en annen, viktig publisering som grunnla feltet informasjonsteori.

Claude Shannon la grunnen for teorien om design av digitale kretser, og dermed også design av den digitale datamaskinen. Han førte sammen matematikerne og ingeniørene i elektronikkfaget, og sparket med det igang den digitale tidsalder.


comments powered by Disqus