Jeg, Polyglot


tirsdag 2. mars 2010 Polyglot

rect2590

WikiPedia: Polyglot - someone who aptly and with a high level of fluency uses many languages.

Her skulle du nå ha lest en lengre artikkel om betydningen av å lære mange, ulike programmeringsspråk, men det viser seg at Live Writer hadde bestemt seg for å spise opp den teksten. Her er derfor selve essensen:

Da jeg for over et år siden begynte å for alvor ta tak i min egen utvikling, hadde jeg en lang liste med rammeverk, biblioteker og teknologier jeg ønsket å lære meg – som WCF, WPF, WF, NHibernate, CSLA.NET, nServiceBus m.m. Dette endret seg derimot raskt – min forståelse av hva som er viktig ble mere moden – og jeg begynte i stedet å fokusere på basis-ferdigheter som god objektorientering og testdreven utvikling.

Jeg begynner nå å ane hva neste steg blir; jeg har nemlig blitt veldig opptatt av språk og programmeringsparadigmer. Jeg har begynt å forstå hvorfor erfarne utviklere hevder at man hele tiden må lære seg flere programmeringsspråk. Jeg har også begynt å se hvor mye det er å lære av historien vår. Dette markerer en endring i hva jeg er opptatt av, og jeg spår at det vil komme flere blogposter om språk-relaterte tema her fremover.

Selv om jeg har vært borti mange språk og teknologier siden jeg kodet min første if i AMOS BASIC, har mitt fokus de siste åtte årene utelukkende vært C# og .Net-plattformen. Det er for snevert for en profesjonell utvikler. Mens slagordet mitt i 2009 var ".Net Ninja" har jeg i år bestemt meg for å bli en polyglot, en som behersker en rekke, ulike språk. Jeg tror det vil gi meg en dypere kunnskap om programmering, og gi meg en allsidighet som vil gjøre meg bedre i praksis også.


comments powered by Disqus