Hva er det jeg driver med nå da?


mandag 18. januar 2010 C# WTF

Her om dagen skrev jeg denne lille metoden:

private static void SetDuration(TimeSpan start, TimeSpan end, Action<double> doWithResult)

{

    var executionDuration = end - start;

    var diffInSeconds = executionDuration.TotalMilliseconds / 1000d;

    doWithResult(diffInSeconds);

}

.. som jeg brukte på denne måten:

SetDuration(userProcessorTimeStart, userProcessorTimeEnd, (d) => measurement.UserTime = d);

SetDuration(privilegedProcessorTimeStart, privilegedProcessorTimeEnd, (d) => measurement.SystemTime = d);

SetDuration(totalProcessorTimeStart, totalProcessorTimeEnd, (d) => measurement.TotalTime = d);

Det er lett for at det går litt krøll under topplokket når man driver og lærer seg nye programmeringsspråk og teknikker, og begynner å rote og blande det sammen med det man allerede kan. I Ruby bruker man mye kodeblokker – som til en viss grad tilsvarer lambda-uttrykk i C# – og jeg har nok blitt litt vel opptatt av hvordan dette lar seg utnytte.

Når man lærer nye ting er det ganske vanlig at man går gjennom en periode hvor man gjør ting unødvendig komplisert, rett og slett for å få erfaring med å bruke teknikkene, og jeg har faktisk brukt tilsvarende fremgangsmåte som dette til å lage noen ganske fine API'er tidligere, men denne gangen har jeg rett og slett glemt ut at metoder faktisk kan returnere verdier. Metoden skulle selvfølgelig se slik ut:

private static double GetDuration(TimeSpan start, TimeSpan end)

{

    var executionDuration = end - start;

    return executionDuration.TotalMilliseconds / 1000d;

}

.. og brukes slik:

measurement.UserTime = GetDuration(userProcessorTimeStart, userProcessorTimeEnd);

measurement.SystemTime = GetDuration(privilegedProcessorTimeStart, privilegedProcessorTimeEnd);

measurement.TotalTime = GetDuration(totalProcessorTimeStart, totalProcessorTimeEnd);

Håper du fikk deg en god latter. Eller kanskje du fikk en idé til hvordan dette kan benyttes i andre sammenhenger?


comments powered by Disqus