PSWinCom KickOff 2010


søndag 10. januar 2010 PSWinCom

På fredag var PSWinCom samlet på Solstrand. Det ble en flott dag med mye humor, spontane applauser og tonnevis av god energi. I løpet av dagen fikk samtlige i firmaet presentere litt om hva som er viktig for dem, og vi fikk gjort det som er nødvendig for at vi alle skal dra lasset i samme retning i året som kommer.

the_gang

Teknisk avdeling snakket selvfølgelig om hvilke prosjekter vi har jobbet med i året som har gått, hva som er status, og hvilke hovedoppgaver som ligger klare i backloggen. Men vi brukte også endel tid på å fortelle de andre om hvilke grep vi har gjort for å bli bedre. Jeg gav endel bakgrunnstoff rundt softwareutvikling generelt, og agile spesielt, mens de andre på teamet ble mer konkrete, og presenterte hvordan vi har jobbet med enhetstester og testdreven utvikling, kontinuerlig integrasjon etc. Vi holdt også en praktisk demonstrasjon av planning poker, og det fungerte veldig bra.

Dessuten fikk alle oppleve en hel dag på teknisk komprimert til 2 minutter – redigert av Henrik:

CropperCapture[50]

Jeg ble litt "tatt på senga" av all skryten vi fikk av de andre avdelingene. Jeg vet jo at vi har gjort og gjør mye bra, men for de som stod på utsiden var det antagelig lettere å se den komplette forvandlingen avdelingen har vært gjennom.

Takk til alle for måten jeg har blitt tatt imot i bedriften, og for at dere gjør PSWinCom til et så inspirerende og motiverende sted å jobbe. Vi utgjør en unik gjeng, det er det ingen tvil om!


comments powered by Disqus