ZipTalks på jobben


lørdag 19. desember 2009 Jobb

ziptalk

Det er viktig å skape et miljø for læring og utvikling på jobben. Derfor har vi i PSWinCom startet opp med ziptalks på utvikleravdelingen. Hver fredag før vi tar helg holder en av oss et innlegg på 15 til 30 minutter om et eller annet som kan være av interesse.

Sålangt har jeg holdt et innlegg om objektorientering jeg kalte "OO > O", og et om "UML for smidige utviklere". Vi har også hatt en sesjon om bruk av generics i .net interfaces, en demonstrasjon av Dispatch Table Pattern, og en fredag så vi Uncle Bob's Prime Factors Kata i Ruby, og snakket litt om tanker vi gjorde oss rundt den.

Jeg har forsøkt å få til slike intern-presentasjoner de fleste steder jeg har jobbet, men det har alltid tidligere gått ganske dårlig. Utfordringen er både å skape motivasjon og å få tid til gjennomføring. Denne gangen kjører jeg mye hardere på, og satser på at vi klarer å etablere dette som en fast milepæl hver uke. Teamet er motivert, og med korte presentasjoner, en uformell setting og mange til å fordele foredragene på bør det ikke være noe problem.

Og det er mye å snakke om – mitt problem er å klare å velge. Jeg kunne tenke meg å snakke om alt fra prinsipper som Single Respoinsibility, Don't Repeat Yourself og Command Query Separation, via TDD og parprogrammering til patterns som Strategy, State, Visitor osv. Det kan også være et greit fora for å introdusere eller gå dypere inn i ulike verktøy som IoC, NDepend, osv. Og jeg ønsker også å utfordre teamet med å snakke om andre programmeringspråk, og å gjøre mere praktiske ting – noe i retningen av coding dojos.

Har du lyst til å dele erfaringer og fortelle om hvilke slike aktiviteter dere gjør på jobben? Det er jeg veldig interessert i å høre om, så skriv en kommentar da vel.


comments powered by Disqus