Å jobbe effektivt med drittkode


søndag 6. desember 2009 Bøker Testing / TDD

CropperCapture[44]Michael C. Feathers' Working Effectively with Legacy Code er en ikke direkte ukjent bok. Jeg leste den i sommer, som en slags forberedelse til å begynne i ny jobb. Den hjalp meg til å hoppe uredd og med stor iver inn en voksende kodebase med varierende kvalitet. For dem som ikke kjenner Michaels mesterverket fra før, her er en kort beskrivelse:

Uttrykket "Legacy Code" brukes i utgangspunktet om gammel kode, kode som man arver fra andre. Benevnelsen innebærer at det er vanskelig å forså hvordan koden fungerer, og det er vanskelig å gjøre endringer. Michael Fethers definisjon på Legacy Code er kode uten automatiserte tester, fordi slik kode nettopp er vanskelig å forstå og å endre. Kode med tester derimot vil gi deg øyeblikkelig tilbakemelding på om du har ødelagt noe, og om endringene du har gjor fungerer som forventet.

Working Effectively with Legacy Code handler i bunn og grunn kun om én ting; nemlig hvordan man får på plass automatiserte tester rundt kode som i utgangspunktet ikke er designet for det, slik at man kan jobbe videre med koden uten å være redd. Gjennom kapitler som I Don't Have Much Time and I Have to Change It og I Don't Understand the Code Well Enough to Change It lærer Michael oss pragmatiske og presise teknikker som gjør oss mere komfortable med å ta i "drittkode".

Kapitler som I Can't Get This Class into a Test Harness, med avsnitt som The Case of the Irritating Parameter og The Case of the Hidden Dependency er gull verdt, og åpner øynene dine for hvordan det som ser helt håpløst ut faktisk kan løses. Dette er en oppskriftsbok, med en lang liste teknikker Feathers har funnet effektive i sin praksis. Mange av teknikkene er fokusert rundt det å bryte avhengigheter, som for eksempel Break Out Method Object, Expose Static Method, Extract and Override Call, Extract Implementer, Pull Up Feature og Push Down Dependency.

Hvem som bør lese denne boken, og hvorfor..

Denne boken har gitt meg en helt ny holdning til "dårlig kode". Kode som er vanskelig å endre og som ikke har enhetstester er ikke lenger noe jeg gruer meg til å ta i – jeg ser nå på det som en spennende utfordring. Jeg gleder meg til å sette tenna i metoder på over tusen linjer og ekstremt høy kompleksitet. Helt seriøst, denne boken har tatt noe av det jeg likte minst ved yrket mitt, og gjort det om til noe av det jeg liker mest!

Hvis du kun jobber i perfekte softwareprosjekter, med elegant kode og høy test coverage, så har du ikke bruk for Michaels bok.

Ikke særlig mange sliker jobber, er det vel?

Hvis du derimot er på et team som sliter med en stor og uregjerlig kodebase.., hvis dere har problemer med å få laget gode enhetstester – eller å komme i gang med automatisert testing i det hele tatt.., hvis dere ikke er fornøyd med kvaliteten på koden dere jobber med, og den er vanskelig å forstå.., ja, da er Working Effectively with Legacy Code et uvurderlig hjepemiddel som dere bare må lese med en eneste gang. Legg ned utviklingen et par-tre dager, det er det faktisk verdt om utviklerne lærer seg disse teknikkene og lar seg inspirere til å bruke dem.


comments powered by Disqus