Å bruke av egen fritid


tirsdag 23. juni 2009 Uncle Bob

Robert C. Martin hadde æren av å holde Keynote-talen på NDC i år. Der snakket han om hvilke prinsipper man bør følge for å kunne kalle seg en profesjonell utvikler. De som har fulgt med på denne bloggen vet at jeg lytter mye til denne mannen, og jeg er enig i det meste han sier.

Flere av prinsippene han presenterte gikk på hvordan vi utviklere bør forplikte oss til å bli bedre. Her er et utvalg:

Kjenn ditt fagfelt - Vi utviklere må kunne utviklingsfaget. Vi må strekke dette til områder utenfor akkurat det vi holder på med og har erfaring med. Vi må lære vår historie, ulike utviklingsmetodikker og prinsipper som har vært brukt opp igjennom vår forholdsvis korte historie - hvorfor de virket, og hvorfor de har blitt endret eller erstattet.

Kjenn ditt domene - Vi utviklere må sørge for å bli eksperter innenfor det forretningsområdet vi jobber i. Skal vi kunne produsere gode løsninger kommer vi ikke utenom at vi må kunne forretningen og forstå brukerne. Dette har jeg vært inne på i blogposten Utviklerprofiler og fire ferdighetskategorier.

Kontinuerlig læring - Vi må sørge for å hele tiden utvikle oss. Programmering er et stort fagfelt, og en utdanning pluss noen års erfaring er bare et lite steg på veien til å bli en mester. Faget er også i kontinuerlig utvikling, og mens mye bygger på kunnskap som allerede er etablert, er vi nødt til å henge med for å kunne utvikle gode løsninger i morgen.

Øv mye - For å bli en god fotballspiller må man øve. For å bli en god musiker må man øve. Det nytter ikke å bare spille kamper eller konserter. Å basere seg på å bare gjøre produksjonskode holder heller ikke. Man må øve på nye tegnikker, og man må repetere gamle for å holde dem ved like. Man må trimme hjernen, og få ting til å sitte i fingrene. Kun da kan man gjøre den beste jobben når det virkelig gjelder.

Og så slipper Uncle Bob den store bomben:

"En profesjonell utvikler bruker 20 timer av sin fritid hver uke på å utvikle seg selv og bli bedre."

Rundt meg merket jeg at folk reagerte. 20 timer? Av fritiden vår? Nei nå må han roe seg ned.

Jeg har selv brukt omtrent så mye tid av egen fritid på å bli en bedre programmerer det siste halve året (se å bli en .net ninja), men det er faktisk ganske mye, og man må ofre endel for å få det til. Jeg er på god vei til å bli en mye bedre utvikler enn jeg var, og ideelt sett er jeg enig at det hadde vært fint om alle gjorde som jeg har gjort, men det er nok ikke realistisk å få det til (med den innstillingen vi har til jobb i norge i dag).

Fordeling av tid pr uke
Omtrent slik ser uken min ut..

Jeg er enig med Uncle Bob i to ting: For det første må utviklere generelt jobbe mye mer med å bli bedre enn tilfellet er i dag. Og for det andre er jeg enig i at det er utviklernes eget ansvar å sørge for at de utvikler seg. Men våre arbeidsgivere må legge til rette for at utviklingen kan finne sted.

Vår industri må endre sin holdning til hva som er "godt nok". Vi må innse at vellykket softwareutvikling er mye mer komplisert enn å sette en gjeng halv-erfarne utviklere til å produsere kode. Vi må skape et miljø hvor utvikling av de ansatte er en helt naturlig del av forretningen.

Man må sette av tid til å eksperimentere, og til å øve på grunnleggende ferdigheter. Systemutvikling har mye mer til felles med lege- og advokatyrket, yrker med ekstremt høy kompleksitet og endring, enn til mer forutsigbare yrker som f.eks. bygningsarkitekt eller tradisjonelle ingeniøryrker (flame on..).

Ja, en programmerer må være interessert i å kontinuerlig utvikle seg og sine ferdigheter, og en dyktig programmerer bruker også noe av sin fritid på dette. Men vi må skape større rom og forståelse for at dette skal skje også innenfor arbeidstiden. Ikke bare det å holde seg oppdatert, men å kontinuerlig bli bedre, bør være endel av stillingsinstruksen til enhver utvikler.

Knagger:


comments powered by Disqus