For mange utviklere som ikke bryr seg


søndag 22. februar 2009 Podcasts Uncle Bob Meninger

Jeff Atwood og Joel Spolsky fikk kraftige reaksjoner da de snakket negativt om TDD, SOLID-prinsippene og Robert C. "Onkel Bob" Martin. For å gjøre det godt igjen fikk Onkel Bob være gjest på Jeff og Joel's podcast. Og her kom han med noen svært krasse uttalelser selv:

"I think one of the problems we have as an industry is that we got way too many people slinging code. And we should probably reduce the number of people slinging code to the group that cares about it."

Jeg har stor respekt for Onkel Bob, og synes han sier mye bra. Nå er ikke dette sitatet like hyggelig for alle, men husk da min kommentar om en utviklers karakter: Alle kan bli dyktige utviklere. Det krever ikke noe annet enn interesse for å utvikle sine egne vaner. Er du en av dem Onkel Bob mener ikke burde kode? Ta deg sammen da vel - alle kan klare det!

Lytt til Stack Overflow Podcast #41 om du vil høre mer.


comments powered by Disqus