Enhetstesting av grensesnitt?


mandag 12. november 2007 Testing / TDD

På TechEd i Barcelona fikk unit-test guru Roy Osherove spørsmål om han kunne si noe om unittesting av grensesnitt, det være seg WinForms eller Web gui. Hans svar var klinkende klart:

"Don't do it!!!"

Ikke lag unit tester for UI. Hvis du vil teste UI logikken din kan du bruke en MVC modell eller lignende, men ikke forsøk deg på å teste selve brukergrensesnittet. Det er for utfordrende rent teknisk til at det er verdt det, i tillegg til det faktum at UI er svært dynamisk - både over tid men også med tanke på konfigurasjons- og profil-avhengigheter.

Så var det avklart en gang for alle. Watin kastes herved i bit-bøtta.


comments powered by Disqus