Klimadebatten er ikke i boks


fredag 19. oktober 2007 Off topic

Jeg har både i denne bloggen [1] og i diskusjoner i det virkelige liv støttet forskning.no's holdning om at vi fortsatt må kunne diskutere klimasituasjonen i verden. Politikere og aktivister som sier at diskusjonens tid er forbi, og at det nå kun er handling som gjelder, gir meg frysninger langt inn i ryggmargen. Det er ikke slik vitenskap fungerer.

Og nå må du ikke lese mellom linjene og tro at det betyr at jeg ikke tror at klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapte. Jeg vil ikke bli kalt klimafasist eller uansvarlig bare fordi jeg er interessert i sannheten. Det er i såfall klima-politikerne som er fasister.
Jeg kom over denne interessante uttalelsen av Jon Langvik, som er professor i geologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og som blant annet forsker på isbreenes utbredelse på Svalbard. I følge forkning.no sier han:

"Hvis deler av dagens oppvarming er naturlig, så behøver ikke det menneskeskapte bidraget være så dramatisk som vi hittil har trodd. Men hvis vi derimot er på en naturlig vei mot et kaldere klima, så er den menneskeskapte oppvarmingen vi ser i dag mye mer dramatisk enn det politikere og FNs klimapanel har antatt."

Siden politikerne nå er i ferd med å få med seg verdensopinionen i en enighet om at bekjempelse av CO2 utslipp og klimatrusselen er det aller viktigste problemet vi står overfor, så er det ekstremt viktig at vi fortsatt lytter til dem som vet hva de snakker om - slik at vi kan gjøre det beste valgene for kloden vår.

Resten av miljøvernkampen taper i dag i forhold til klimaspørsmålet, og til en viss grad også fattigdomsbekjempelsen.., det er det i alle fall en fare for. Når vi er i ferd med å endre vår adferd bør vi tenke grundig gjennom hva vi gjør!


comments powered by Disqus