Blogstatistikk april 2007


torsdag 3. mai 2007 kjempekjekt.com

april2007.jpg

Det er godt å se at de to bloggene mine fortsatt kniver om hvem som har flest unike besøkende pr måned. I april var den min personlige blog som vant. To artikler skilder seg ut som de mest leste: Web 3.0 og Problemer med batch-kompilering i ASP.NEt 2.0.

De mest populære av artiklene på science fiction bloggen var den om den nye, norske SF bloggen og anmeldelsen av A Fire Upon the Deep.

Artiklene som nevnes her er typisk eldre ting som man kommer til ved å søke f.eks via google. Jeg går ut fra at flere folk har lest de nyeste artiklene mine, men siden de er lest på bloggens forside har jeg ikke egen statistikk for dette.


comments powered by Disqus