Logring til høyre og venstre?


fredag 23. mars 2007 Off topic

De som ikke vet bedre tror at når hunden logrer så betyr det at den er glad. Vi hundeeiere vet at det er litt mere innfløkt enn som så - og det tar lang tid å bli fortrolig med denne delen av hundens språk. På forskning.no kan jeg i dag lese at italienske forskere mener å ha funnet ut at hunder logrer mot høyre når de ser noe de får lyst å nerme seg, og mot vestre når de ser noe de vil bort fra.

Dette skyldes at hunder som oss har to hjernehalvdeler som styrer forskjellige ting - og de er også høyre eller venstrehendte (evt. potede) som oss. Hvordan forskerne klarer å skille mellom logring mot høyre og logring mot venstre sier artikkelen lite om, men jeg skal nå forsøke å følge med på Samanthas logring fremmover :)


comments powered by Disqus