Nazister, alver, singularitet og uendelighet


torsdag 25. januar 2007 Off topic

Det begynner å bli litt trangt om plassen på nattbordet nå. Jeg er godt i gang med tre ulike bøker; en alternativ historie-roman av Phillip K. Dick (nazister), en rock'n'roll-scifi-roman med alver, demoner, cyborger, magi m.m. (alver), og et stykk hightech-postcyberpunk-maraton av Charles Stross (singularitet).

Og alle er de sånn skikkelig midt på treet - i alle fall foreløpig. Anmeldelser kommer selvfølgelig på SF bloggen etterhvert.

Så da en ny bok dumpet ned i postkassen i dag så måtte jeg rett og slett begynne på den også. Men dette er noe ganske annet, og passer veldig bra nå etter at jeg i lengre tid har tenkt på, diskutert og skrevet om fenomenet fri vilje. Boken er utgitt av Princeton University Press - de samme som publiserte Albert Einsteins The Meaning of Reality i 1922 - og har den spennende tittelen Infinity and the Mind - the science and philosophy of the infinite. Forfatteren av boken - Rudy Rucker - er professor i matematikk og informatikk, har en genuin interesse for filosofi, og har også hatt suksess som science fiction forfatter.

Infinity and the Mind er en relativ tykk bok, og en rask titt viser at den er full av illustrasjoner, formler og greske tegn. Den er delt inn i fem kapitler (som alle avsluttes med "Puzzels and Paradoxes") og to ekskursjoner. Først får vi tydeligvis en introduksjon til hva uendelighet er for noe. Deretter skal vi gå gjennom litt nummerteori; transfinite numbers, infinitesimals, surreal numbers og higher physical infinities (jeg være geek når jeg gleder meg til dette).

Kapittel tre handler om hva vi ikke kan si (eller navngi), og her stiller Rudy bl.a. spørsmålet "hva er sannhet?".

Kapittel fire heter Roboter og Sjel, og er noe jeg gleder meg til. Her diskuterer han Gödels ukompletthetsteorem og fenomenet bevissthet.

Det siste kapittelet handler om det klassiske én/mange-problemet, hva nå det er for noe. Ser ut som om det har mye med set-teori å gjøre i alle fall, men blant ikke-matematiske stikkord for dette kapittelet finner vi blant annet metafysiske absolutter og mystisisme.

"Uendelighet er viktig og interesant, og å lære om det kan bety en stor forandring i ens liv," sier Rudy i et av de tre forordene han har skrevet i boken (en for hver utgivelse). I følge anmeldere har boken matematisk dybde, men gjør samtidig materialet tilgjengelig for "the intellectually minded layperson". Den sies å være både morsom, provoserende, underholdende og profound. Jeg gjør hjernen klar for en stor innsprøytning med nitro..


comments powered by Disqus