WatiN


torsdag 11. januar 2007 Ruby Testing / TDD

Jeremy D. Miller kan i dag informere om at det nå eksisterer en .net versjon av watir (uttales "water"), nemlig watin (uttales "what-in"). Disse produktene/biblotekene lar deg automatisere web testing.., med henholdsvis Ruby og .net.

Jeg har foreløpig brukt watir til helt enkle automatiseringsoppgaver, men kanskje watin kan få litt mer fart på selve test-utviklingen.., skal definitivt ta en titt på dette.

Et par uttalelser om WatiN:

“… it feels like it should have shipped out of the box with Visual Studio Team Edition for Software Testers.”

Bruce McLeod
Principal Consultant for Devtest Pty Ltd.
www.devtest.com

“What a great tool!!! We are using it with CruiseControl.Net. We run roughly 1k tests each build.”

David Strickland

Vice President of Development

Swingvote, LLC

www.swingvote.com

comments powered by Disqus