Det tar seg opp


fredag 1. desember 2006 kjempekjekt.com

Besøket på bloggene mine øker. Antall unike besøkende har f.eks. mer enn doblet seg på SF bloggen siste 30 dager:

unike.png

For en måned siden sa jeg at jeg antok jeg ville få mere besøk hvis jeg skrev flere vitenskapelige artikler. Og dette ser ut til å stemme bra. SF bloggen fikk ekstra mange besøk mellom 10. og 12. november, og dette skyltes nok to artikler: den om Thorium (vitenskap) og den om Eragon (fantasy/film).

Ellers så forsøkte jeg tidlig i måneden å holde postings-raten på et bra nivå, og det har nok også hjulpet.

Under følger grafer over daglig antall besøkende på de to bloggene siden jeg startet for fire måneder siden.

daily_blog.png

daily_sf.png

De fine grafene er laget i Office 2007 :)


comments powered by Disqus